Bli medlem | Byggföretagen

Bli medlem du också

Schysst och lönsamt - därför ska du bli medlem i Byggföretagen!

Vad ingår i medlemskapet?

Rådgivning i kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor

Vår rådgivning finns till för dig. Du kan alltid höra av dig när du behöver juridisk hjälp i rollen som arbetsgivare. Byggföretagens jurister är ledande experter i kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor.  

Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

Byggföretagens rådgivare ger information om arbetsmiljö och säkerhet. De gör förebyggande ”revisioner”, uppmärksammar riskmoment, föreslår åtgärder och hjälper dig tolka föreskrifter, lagar och regler. 

Rådgivning i entreprenadjuridik och affärsavtal

Våra jurister ger dig rådgivning i entreprenadjuridiska frågor, upphandlingsfrågor och andra affärsjuridiska frågor som berör din verksamhet. Du har rätt till en timmes kostnadsfri juridisk rådgivning per ärende. I vissa fall kan vi också företräda medlemsföretag i tvisteförhandlingar.

Tillgång till standardavtal

Tydliga avtal minskar risken för missförstånd och ökade kostnader under byggprocessen. Som medlem får du information om de vanligaste standardavtalen och tillgång till branschspecifika tillägg, kontraktsmallar samt andra informationsdokument som vi varit med och tagit fram för att underlätta för dig som byggentreprenör.

Full tillgång till Företagsservice

Som medlemsföretag kan du ta del av alla våra mallar, avtal, guider och hjälpmedel inom exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning energi och miljö.

Full tillgång till Arbetsgivarguiden

Vi hjälper dig att överblicka kollektivavtalen. Arbetsgivarguiden gör våra kollektivavtal enklare att förstå och lättare att tillämpa. Byggföretagens medlemmar har full tillgång till Arbetsgivarguiden. 

Tillgång till Avtalat.se

Vi lotsar dig i dina försäkringslösningar. Avtalat.se ägs av Svenskt näringsliv och LO/PTK hjälper arbetsgivare och anställda i frågor om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner. Byggföretagens medlemmar har full tillgång till avtalat.se.

Rabatt på försäkringar via Fora

Vi gör ditt företagande så enkelt som möjligt. Fora är den oberoende instansen som guidar företag och anställda rätt i kollektivavtalade pensions- och försäkringslösningar. Byggföretagens medlemmar har förmånliga rabatter på försäkringar via Fora valcentral.

Rabatter hos Byggbranschens Utbildningscenter

Vi ger dig chansen att gå utbildningar som tar ditt företagande till nästa nivå. Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) erbjuder kurser i bland annat arbetsmiljö, byggproduktion, entreprenadjuridik, företagsstyrning och ledarskap. Byggföretagens medlemmar har förmånliga rabatter hos Byggbranschens Utbildningscenter.

Medlemsrabatter

Vi vill att du ska kunna hålla nere kostnaderna. Byggföretagens medlemmar har ett 40-tal rabatter som ger lägre priser på t ex företagsförsäkringar, drivmedel, hotell och fordon.

Viktiga nyhetsuppdateringar

Vi underlättar din omvärldsbevakning. Våra nyhetsbrev hjälper dig att läsa på om kommande lagändringar och den senaste konjunkturprognosen. Byggföretagens medlemmar får kontinuerliga utskick med branschrelaterade nyheter.

Hjälp att driva viktiga branschfrågor

Vi driver dina branschfrågor och initierar möten med politiska beslutsfattare på alla nivåer. Byggföretagens medlemmar kan alltid kontakta vår näringspolitiska enhet för dialog kring behovet av påverkansarbete och opinionsbildning.

Evenemang, seminarier och nätverkande

Vi ger dig möjlighet till social gemenskap vid möten, seminarier, konferenser och andra former av informationsträffar. Byggföretagens medlemmar är varmt välkomna till våra evenemang.

Ni blir en del av Svenskt Näringsliv

Genom ditt medlemskap i Byggföregen blir du också en del av Svenskt Näringsliv. Här arbetar vi tillsammans för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för företag i hela landet. Det kan handla om att minska regelkrånglet, skapa konkurrenskraftiga skattenivåer, förbättra kompetensförsörjningen, säkra energitillgången och förbättra infrastrukturen.

Vad kostar det att bli medlem?

Byggföretagens och Svenskt Näringslivs avgifter beräknas på företagets lönesumma. Inrapportering av löneunderlag sker en gång per år.

Läs mer

Vad krävs för att bli medlem?

Företag som ansöker om medlemskap måste tillämpa vår uppförandekod, våra medlemskriterier, rådande kollektivavtal och nyttja ID06-systemet.

Läs mer

Intresseanmälan
Här kan du skicka in en intresseanmälan. Om ni redan har bestämt er kan ni ansöka direkt.

Har du frågor om vad ett medlemsskap innebär?

Kontakta oss på 010-256 99 88 eller medlem@byggforetagen.se.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta oss på 08-698 58 50 eller medlem@byggforetagen.se.

Det är inte möjligt att få en personlig kontakt i detta skede. Byggföretagen använder ett gruppnummer och en gruppmail av säkerhetsskäl och för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ber dig att respektera denna ordning.

Hotfulla och oprofessionella kontakter med våra anställda kan leda till att ansökan avslås utan vidare prövning.

Medlems­förmåner

Kvalificerad rådgivning

Professionell hjälp med kvalificerad rådgivning inom kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor, entreprenadjuridik och affärsavtal samt arbetsmiljöfrågor.

Tillgång till standardavtal

Information om standardavtalen och tillgång till branschspecifika tillägg, kontraktsmallar samt andra informationsdokument som underlätta ditt företagande.

Full tillgång till Företagsservice

Som medlemsföretag kan du ta del av alla våra mallar, avtal, guider och hjälpmedel inom exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning energi och miljö.

Full tillgång till Arbetsgivarguiden

Vi hjälper dig att överblicka kollektivavtalen. Arbetsgivarguiden gör kollektivavtalen enklare att förstå och lättare att tillämpa för medlemsföretagen.

Tillgång till avtalat.se

Vi lotsar dig i dina försäkringslösningar. Avtalat.se ägs av Svenskt näringsliv och LO/PTK hjälper arbetsgivare och anställda i frågor om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner. Byggföretagens medlemmar har full tillgång till avtalat.se.

Rabatt på försäkring via Fora

Vi gör ditt företagande så enkelt som möjligt. Fora är den oberoende instansen som guidar företag och anställda rätt i kollektivavtalade pensions- och försäkringslösningar. Byggföretagens medlemmar har förmånliga rabatter på försäkringar via Fora valcentral.

Rabatter på utbildningar

Gå utbildningar som tar ditt företagande till nästa nivå. Byggbranschens Utbildningscenter, BUC, erbjuder kurser i b la entreprenadjuridik och ledarskap.

Förmånliga medlems­rabatter

Vi vill att du ska kunna hålla nere dina kostnader. Byggföretagens medlemmar har ett 30-tal förmånliga rabatter på t ex drivmedel, hotell och fordon.

Viktiga nyhets­uppdateringar

Vi underlättar din omvärldsbevakning. Byggföretagens nyhetsbrev hjälper dig att läsa mer om t ex kommande lagändringar och den senaste konjunkturprognosen.

Hjälp att driva branschfrågor

Vi initierar möten med politiska beslutsfattare på alla nivåer. Du kan alltid kontakta vår näringspolitiska enhet för hjälp med påverkan och opinionsbildning.

Evenemang och nätverkande

Vi ger dig möjlighet till nätverkande och gemenskap vid t ex seminarier och konferenser. Byggföretagens medlemmar är varmt välkomna till våra evenemang.

Det finns många anledningar för dig att bli medlem i Byggföretagen!