Vad kostar ett medlemskap? | Byggföretagen

Vad kostar ett medlemskap?

Byggföretagens och Svenskt Näringslivs avgifter beräknas på företagets lönesumma. Inrapportering av löneunderlag sker en gång per år.

Uppdaterad:

 • Svenskt Näringsliv: Information om inrapportering av avgiftsunderlag kommer från Svenskt Näringsliv under januari månad varje år.
 • Byggföretagen: Fördelning mellan byggföreningar och branschföreningar, i oktober/november.

Uppgifterna används för att

 • beräkna medlemsavgiften,
 • fastställa koncernrabatt,
 • underlag för ersättning till branschföreningar,
 • fördela röstetal i byggförening.

Medlemsavgift till Byggföretagen

Med en total lönesumma alt koncernlönesumma som är mindre än 50 MSEK blir avgiften 0,45 procent av den totala koncernlönesumman. Om koncernlönesumman är större än 50 MSEK blir avgiften 0,40 procent av den totala koncernlönesumman.

Minsta årsavgift är 6.000 SEK. En inträdesavgift på 4.000 kr tillkommer för nya medlemsföretag.

Medlemsavgift till Svenskt Näringsliv

 • Lägsta avgift 428 kr
 • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med max 249 anställda: 0,077 procent av lönesumman minus ett grundavdrag på 500.000 kr
 • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med fler än 249 anställda: 0,060 procent av lönesumma + rörelseresultat (begränsas till belopp motsvarande lönesumman)
 • Endast positiva rörelseresultat medräknas
 • Avgiften fördelas på Svenskt Näringsliv och Svenskt Näringsliv Service

Avgiftsunderlag:

Medlemsföretagets totala lönesumma enligt Svenskt Näringslivs medlemsuppgift för verksamhet inom Byggföretagens avtalsområden. Om ditt företag inte uteslutande sysslar med bygg- eller anläggningsverksamhet, ska du bara ange lönesumman för bygg- eller anläggningsverksamheten.

Läs mer här

Moms tillkommer på serviceavgiften.