Byggföretagens organisation | Byggföretagen

Bygg­företagens organisation

Uppdaterad:

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem i Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse.

Den operativa verksamheten bedrivs till största delen i det helägda servicebolaget Byggföretagen i Sverige Service AB (org. nr. 556061-2524). Byggföretagen är organiserat i ett nationellt kansli, fem geografiska regioner, Byggbranschens Utbildningscenter och en branschregion, som samlar 20 branschföreningar för specialföretag.

Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv.

Indelning

Byggföreningar i Byggföretagen

Medlemsföretagen är organiserade i lokala byggföreningar som i sin tur tillhör sex geografiska regioner.

Byggföretagen i syd
Blekinge
Halland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Malmö-Lund
Nordvästra Skåne
Östra Skåne

Byggföretagen i väst
Bohus Norra Älvsborg
Göteborgsregionen & Södra Älvsborg
Skaraborg

Byggföretagen i mellan
Linköping
Norrköping
Södermanland
Uppland
Västmanland
Örebro
Värmland

Byggföretagen i öst
Gotland
Stockholm

Byggföretagen i nord
Dalarna 
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Norrbotten
Västerbotten

Byggföretagens nationella utskott

Genom nationella utskott med representanter från medlemsföretag av olika storlek, med olika inriktning och från olika delar av landet fångar vi upp områden och frågor av vikt för våra medlemsföretag. 

Nationellt Arbetsmiljöutskott

Nationellt Kompetensutvecklingsutskott

Nationellt LOU-utskott

Nationellt SME-utskott

Nationellt EU-utskott

Byggföretagens kontor

Vi verkar genom 25 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontor. 

Branschföreningar

Många av Byggföretagens medlemsföretag med speciell inriktning (s.k. specialföretag) är medlemmar i en yrkesspecifik branschförening. Medan Byggföretagen arbetar med de generella branschfrågorna för hela branschen så arbetar branschföreningarna med branschfrågor med specifik inriktning. Branschföreningarnas gemensamma forum heter Branschrådet.

Byggföretagens stadgar

Byggföretagens stadgar – antogs vid Byggstämman 2007 (reviderades oktober 2022).

Byggföretagens miljödiplomering

Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, med en klimatneutral bransch senast 2045. Som ett led i detta arbete har Byggföretagen miljödiplomerats enligt standarden Svensk Miljöbas.

Bygg­företagens rutin för visselblåsning

Byggföretagens visselblåsarfunktion är en särskild rapporteringskanal i syfte att underlätta anonym rapportering om misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter rörandes Byggföretagens verksamhet.