Bygg­företagens organisation

Uppdaterad:

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse.

Den operativa verksamheten bedrivs till största delen i det helägda servicebolaget Byggföretagen i Sverige Service AB (org. nr. 556061-2524). Byggföretagen är organiserat i ett nationellt kansli, sex geografiska regioner, Byggbranschens Utbildningscenter och en branschregion, som samlar 20 branschföreningar för specialföretag.

Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv.

Indelning

Byggföreningar i Byggföretagen

Medlemsföretagen är organiserade i lokala byggföreningar som i sin tur tillhör sex geografiska regioner.

Byggföretagen i syd
Blekinge
Halland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Malmö-Lund
Nordvästra Skåne
Östra Skåne

Byggföretagen i väst
Bohus Norra Älvsborg
Göteborgsregionen & Södra Älvsborg
Skaraborg

Byggföretagen i mellan
Linköping
Norrköping
Södermanland
Uppland
Västmanland
Örebro
Värmland

Byggföretagen i öst
Gotland
Stockholm

Byggföretagen i södra Norrland
Dalarna 
Gävleborg
Västernorrland
Östersund

Byggföretagen i norra Norrland
Norrbotten
Västerbotten

Byggföretagens nationella utskott

Genom nationella utskott med representanter från medlemsföretag av olika storlek, med olika inriktning och från olika delar av landet fångar vi upp områden och frågor av vikt för våra medlemsföretag. 

Nationellt Arbetsmiljöutskott

Nationellt Kompetensutvecklingsutskott

Nationellt LOU-utskott

Nationellt SME-utskott

Byggföretagens kontor

Vi verkar genom 25 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontor. 

Byggföretagens stadgar

Byggföretagens stadgar – antogs vid Byggstämman 2007 (reviderades maj 2021).