BCA är ett samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Byggföretagen, Byggnads och SEKO | Byggföretagen

BCA är ett samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Bygg­företagen, Byggnads och SEKO

Uppdaterad:

I BCA ingår två representanter från varje organisation och en ständigt adjungerad representant från Ledarna. Organets uppgift är bland annat att inom arbetsmiljöområdet utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar, ta ställning i partsgemensamma angelägenheter, behandla utbildningsfrågor, upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser och förslag till utredningar. 

Byggföretagen
Lars Tullstedt

Byggnads 
Ulf Kvarström
Johan Torstensson Aas

Seko Väg & Ban 
Helené Zallin
Sandra Lindström

Adjungerad 
Ledarna 
Irena Franzén