BCA är ett samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Byggföretagen, Byggnads och SEKO | Byggföretagen

BCA är ett samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Bygg­företagen, Byggnads och SEKO

Uppdaterad:

I BCA ingår två representanter från varje organisation och en ständigt adjungerad representant från Ledarna. Organets uppgift är bland annat att inom arbetsmiljöområdet utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar, ta ställning i partsgemensamma angelägenheter, behandla utbildningsfrågor, upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser och förslag till utredningar. 

Byggföretagen
Felix Arnstedt, 072-238 64 78 
Berndt Jonsson, 0706-29 01 93 

Byggnads 
Christer Roos, 010-601 10 84 
Ulf Kvarnström, 019-603 24 05 

Seko Väg & Ban 
Linda Agetoft, 08-454 84 02 
Ulf Andersson, 08-454 84 60 

Adjungerad 
Ledarna 
Irena Franzén, 076-627 92 66