Klimat och miljö – Byggföretagen

Klimat och miljö

Bygg- och anläggningsbranschen arbetar med miljö- och klimatfrågor på många olika sätt. Här har vi samlat verktyg, information och material om arbetet.

Ämnen

Beräkna ditt företags klimatutsläpp

Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till klimatomställningen.

Digital rapportering av klimatdata

Branschens krav på digital rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Nu ställer sig nu branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Energieffektivt byggande

Energieffektivt byggande inom nyproduktion och renovering är avgörande för att uppnå klimatneutralitet 2045. Här finns hjälpmedel, guider, verktyg och kunskapsdokument som hjälper byggbolag att bygga mer energieffektivt.

Hållbara materialval

Materialanvändning kräver energi och resurser samt genererar föroreningar och avfall. Därför är genomtänkta materialval avgörande för hur vi belastar miljön på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Här hittar du flera hjälpmedel för att underlätta hållbara materialval i praktiken.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Här finns verktyg och material för att uppfylla EU-lagen om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Klimatdeklaration

Lagen om klimatdeklaration för byggnader trädde i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. Lagen innebär att byggherren måste redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet.

Resurs- och avfallshantering

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Här hittar du flera olika guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag.

Taxonomi

Byggföretagen har ett taxonominätverk för berörda inom bygg-, fastighet- och anläggningsbranschen. Genom ett idogt och systematiskt arbete har flera av våra medlemsföretag upparbetat kunskap om taxonomins kriterier, dessa kunskapsdokument finns här nedan.