Hållbarhetsredovisning – Byggföretagen

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Här finns verktyg och material för att uppfylla EU-lagen om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom hållbarhetsredovisning

Andra ämnen inom Klimat och miljö