Digital rapportering av klimatdata – Byggföretagen

Digital rapportering av klimatdata

Branschens krav på digital rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Nu ställer sig nu branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Vad ska byggentreprenörer göra för att möta de nya kraven?

Klimatinformation för levererade tjänster ska samlas in och skickas till kunder och beställare via digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0). Det innebär att leverantörer ska kunna skapa och skicka digitala följesedlar till sina kunder och att entreprenörer ska kunna ta emot digitala följesedlar från leverantörer samt skicka vidare digitala följesedlar till beställare.

Vilka organisationer ställer krav och när?

Trafikverkets mål är att förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska omfatta krav på digital miljörapportering, enligt BEAst Supply 4.0. Inledningsvis kommer drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster och hantering av massor att omfattas. Kraven införs i nya upphandlingar från mars 2024. En stegvis lansering skapar förutsättningar för alla att förbereda på bästa sätt.

Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata, från 1 januari 2022. 

Stockholms stad är en av de kommuner som tillämpar krav på digital rapportering av miljödata, enligt BEAst. Det omfattar drivmedelsförbrukning, schaktmassor och avfallshantering.

Vilka organisationer har antagit standarden?

Följande organisationer rekommenderar anslutning till den gemensamma branschstandarden BEAst Supply 4.0:

  • Byggföretagen rekommenderar sina medlemmar att tillämpa branschstandarden BEAst Supply 4.0, som styrgruppen till Miljödata NU (Byggföretagen, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandeln, NCC, Peab, Skanska) står bakom.

Varför behövs en gemensam branschstandard?

När information ska skickas mellan olika parter (leverantörer, entreprenörer, beställare, myndigheter) är det viktigt att alla parter förhåller sig till en gemensam informationsstandard. I Byggbranschen heter standarden BEAst och från och med 2023 har standarden utökats med klimatinformation för beräkning av CO2-avtryck.

I en meddelandestandard så som BEAst har man kommit överens om gemensamma fält. Standarden hanterar information hela vägen från planering till faktura. Denna information är koncentrerad till klimatdata. Du behöver dock själv samla in informationen. Mer information om BEAst-standarden. Översikt – BEAst

Hur implementeras nya standarder i branschen?

Att implementera en branschgemensam standard tar tid och därför är det viktigt att driva detta stegvis framåt. Framgångsfaktorn för bra framdrift, kostnadseffektivitet och kvalitet är att göra detta arbete tillsammans och börja etappvis.

Projektet Miljödata Nu strävar efter att uppnå ett gemensamt arbetssätt i branschen för att efterfråga och överföra miljöinformation. Projektet genomförs i etapper och fokuserar initialt på Boverkets klimatdeklarationer. Projektet har med hjälp av ett antal piloter testat att skicka information mellan sig över Peppolnätverket enligt standarden BEAst 4.0. Under 2023 rullas arbetssättet ut i utvalda materialkategorier där betong, gips, stål och bygghandel är prioriterade att starta med.

Genom dialog via olika branschföreringar och arbete i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper för olika materialkategorier säkerställs att följesedeln funkar för alla olika behov och att kravställningen blir så enhetligt som möjligt.

Miljödata Nu leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av BEAst. I projektets styrgrupp ingår Byggföretagen, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandeln, NCC, Peab, Skanska.

Välkommen att kontakta Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstituteteller Rikard Larsson, VD BEAst.

Andra ämnen inom Klimat och miljö