Stockholms Byggförening | Byggföretagen

Stockholms Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Anders Arfvén, Habitek Byggentreprenad AB, ordförande
Hanna Lindskog, Åke Sundvall Byggnads AB, vice ordförande
Charlotte Thelm, NCC Sverige AB
Bengt Staaff, Skanska Sverige AB
Mikael Hultqvist, Serneke Sverige AB
Louise Strömbeck, Heving & Hägglund AB
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
Per Hallgren, Puts- och plattsättnings AB (tidigare suppleant)

Suppleanter

Fredrik Jihammar, Peab Sverige AB
Mikael Åslund, JM AB
Anna Wränghede, Eric Andersson Gruppen AB
Peter Söderlund, Active Bygg i Stockholm AB
Bilan Danho, Imola Entreprenad AB
Jens Sjöberg, XERVON Sweden AB
Peter Danielsson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB

Styrelsens sekreterare

Kristin Andersson, Byggföretagen

Stockholms Byggförening

Box 34027
100 26 Stockholm
Telefon: 08-587 147 00