Stockholms Byggförening | Byggföretagen

Stockholms Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Anders Arfvén, Habitek Byggentreprenad AB, ordförande
Thomas Håkanson
, Ekens Golv AB, vice ordförande
Charlotte Thelm, NCC Sverige AB
Bengt Staaff, Skanska Sverige AB
Mikael Hultqvist, Serneke Sverige AB
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Suppleanter

Anna Wränghede, Eric Andersson Gruppen AB
Hanna Lindskog, Åke Sundvall Byggnads AB
Johan Malk, REOMTI Bygg AB
Peter Söderlund, Active Bygg i Stockholm AB
Bilan Danho, Imola Entreprenad AB
Per Hallgren, Puts- och plattsättnings AB
Jens Sjöberg, XERVON Sweden AB

Styrelsens sekreterare

Kristin Andersson, Byggföretagen

Stockholms Byggförening

Box 34027
100 26 Stockholm
Telefon: 08-587 147 00