Östersunds Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Marcus Olovsson, Industrianläggningar i Norrland AB, ordförande
Ulf Lindström, Skanska Sverige AB, vice ordförande
Kjell Alfredsson, H Nyströms kakelaffär AB, ledamot
Richard Mattsson, NCC AB, ledamot
Lars Mooe, Attacus Bygg AB, ledamot
Ulf Bernhardsson, Trångsvikens Bygg AB, ledamot
Thomas Edvinsson, Peab AB, ledamot

Suppleanter

Kristoffer Torén, Toréns Entreprenad i Östersund AB
Fredrik Axne, Treeab Bygg i Östersund AB
Rasmus Sandström, Totalbyggaren i Jämtland AB

Styrelsens sekreterare

Christin Andersson, Byggföretagen

Östersunds Byggförening

Pedagogens väg 2
831 40 Östersund
Telefon: 063-14 10 97