Kronobergs Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Jörgen Andersson, Skanska Sverige AB, ordförande
Per Andersson, Ljungby Golv
Staffan Dahlström, GBJ Byggnads AB
Per-Olof  Strandberg, BBM Golventreprenader AB
Stanley Englund, PEAB i Sverige AB
Håkan Stjernqvist, Dynacon Construction AB
Niclas Couchér, NCC AB

Suppleanter

Mats Hylén, NCC AB
Magnus Olsson, JSB AB
Tina Jakopson, Värends Entreprenad AB

Styrelsens sekreterare

Therese Granstrand, Byggföretagen

Kronobergs Byggförening

World Trade Center Växjö
Södra Järnvägsgatan 4A
352 29 Växjö
Telefon: 0470-74 84 19/00
Fax: 0470-122 55