Kronobergs Byggförening | Byggföretagen

Kronobergs Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Jörgen Andersson, Skanska Sverige AB, ordförande
Håkan Stjernqvist, Dynacon Construction AB, vice ordförande
Per Andersson, Ljungby Golv AB
Staffan Dahlström, GBJ Byggnads AB
Mats Hylén, NCC AB
Hans-Fredrik Helldahl, Skanska Sverige AB
Filip Jernelöv, Peab Sverige AB

Suppleanter

Carl Ottosson, Lennart Ottosson Bygg & Fastighets AB
Tina Jakopson, Värends Entreprenad AB
Johan Carltad, JSB Construction AB

Styrelsens sekreterare

Therese Granstrand, Byggföretagen

Kronobergs Byggförening

World Trade Center Växjö
Södra Järnvägsgatan 4A
352 29 Växjö
Telefon: 0470-74 84 19/00