Västerbottens Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Anton Johansson, Rekab Entreprenad AB
Per Linghult, VNB Byggproduktion AB
Fredrik Andersson, Contractor Bygg AB
Örjan Kallin, Skanska Sverige AB
Lars Fredriksson, OF Bygg KB
Thomas Persson, Balticgruppen Bygg AB
Per-Arne Falk, NCC Construction Sverige AB

Suppleanter

Andreas Hellgren, Umeå Entreprenad AB
Susanne Hallberg, Peab Anläggning AB
Mattias Lundström, MB Skelleftebygg AB
Mikael Gerklev, Svevia AB

Styrelsens sekreterare

Christer Johansson, Byggföretagen

Västerbottens Byggförening

c/o Byggföretagen
Sveagatan 8
903 27 Umeå
Telefon: 090-71 82 70
Fax: 090-77 43 50