Byggföretagens valberedning för åren 2023/2024 | Byggföretagen

Bygg­företagens valberedning för åren 2023/2024

Uppdaterad:

Ordinarie ledamöter:
Urban Alm, Peab AB
Jonas Andé, Skanska Sverige AB (ordförande)
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (vice ordförande)
Sofie Eriksson, Eriksson & Lönn Bygg AB
Tomas Fredriksson, SHC Håltagning i Norrköping AB
Peter Johansson, Sjuntorps Bygg AB
Fredrik Malmström, Picea Bygg AB
Susanne Victorin, NCC AB
Lennart Weiss, Veidekke Sverige AB

Suppleanter:
Thomas Håkanson, Ekens Golv
Ida Skogström, AB Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar
Mikael Åslund, JM AB