Byggföretagens valberedning för åren 2021/2022 | Byggföretagen

Bygg­företagens valberedning för åren 2021/2022

Uppdaterad:

Ordinarie ledamöter:
Tomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Urban Alm, Peab
Maria Zimdahl, NCC
Åsa Lehto, Besqab
Sofie Eriksson, Eriksson & Lönn Bygg AB
Peter Johansson, Sjuntorps Bygg AB
Jonas Andé, BoKlok (ordförande)
Fredrik Malmström, Picea Bygg AB
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (vice ordförande)

Suppleanter:
Ida Skogström, AB Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar
Thomas Håkanson, Ekens Golv
Mikael Åslund, JM AB