Dalarnas Byggförening | Byggföretagen

Dalarnas Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Jonas Björnbom, NCC AB
Mikael Göras, Daniel Hag Bygg AB
Anna Pers, Peab
Sara Löfgren, Skanska Sverige AB
Elin Hasselgren, HMB Construction AB
Thomas Jansson, ByggPartner i Dalarna AB 
Niklas Malmfors, Österling Bygg  

Suppleanter

Anders Fyhr, ByggTjänst i Falun AB
Per Schönbeck, BBM Borlänge AB
Anders Skoglund, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Styrelsens sekreterare

Eva Thor, Byggföretagen

Dalarnas Byggförening

c/o Byggföretagen
Box 1958
791 19 Falun
Telefon: 023-58 160