Dalarnas Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Jonas Björnbom, NCC AB
Mikael Göras, Daniel Hag Bygg AB
Anna Pers, Peab
Mikael Lundin, Skanska Sverige AB
Sara Löfgren, Skanska Sverige AB
Tommy Lövenvik, HMB Construction AB
Anders Östlund, ByggPartner i Dalarna AB        

Suppleanter

Anders Fyhr, ByggTjänst i Falun AB
Per Schönbeck, BBM Borlänge AB
Anders Skoglund, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Styrelsens sekreterare

Eva Thor, Byggföretagen

Dalarnas Byggförening

c/o Byggföretagen
Box 1958
791 19 Falun
Telefon: 023-58 160
Fax: 023-58 159