Dalarnas Byggförening | Byggföretagen

Dalarnas Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Sara Löfgren, Skanska Sverige AB, ordförande
Thomas Jansson, ByggPartner i Dalarna AB, vice ordförande
Mikael Göras, Daniel Hag Bygg AB
Elin Hasselgren, HMB Construction AB
Tove Malta, NCC
Andreas Furubom, Peab
Rickard Dahlin, Österling Bygg

Suppleanter

Daniel Lindén, DBOB AB
Per Schönbeck, BBM Borlänge AB
Anders Skoglund, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Styrelsens sekreterare

Eva Thor, Byggföretagen

Dalarnas Byggförening

c/o Byggföretagen
Box 1958
791 19 Falun
Telefon: 023-58 160