Västmanlands Byggförening | Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Mattias Back, Byggsvängen AB, ordförande
Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB, vice ordförande
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB
Dennis Wilhelmsson, Skanska Sverige AB

Suppleanter

Sebastian Hollaus, Nybyggar’n i Västerås AB
Anders Lindkvist, NCC Sverige AB
Pontus Lundvall, Bodén Mark & Anläggning AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås