Västmanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB, ordförande
Mattias Back, Byggsvängen AB, vice ordförande
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB
Anders Björner, Bodén Mark & Anläggning AB
Anders Åkerberg, Byggmäster i Mälardalen AB

Suppleanter

Dennis Wilhelmsson, Skanska Sverige AB
Sebastian Hollaus, Nybyggar’n i Västerås AB
Anders Lindkvist, NCC Sverige AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Expectrum
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås