Västmanlands Byggförening | Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Mattias Back, Byggsvängen AB, ordförande
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB, vice ordförande
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Dennis Lindblom, Skanska Sverige AB
Sebastian Hollaus, Nybyggar’n i Västerås AB
Jon-Emil Blomstedt, HMB Construction AB

Suppleanter

Anders Lindkvist, NCC Sverige AB
Pontus Lundvall, Bodén Mark & Anläggning AB
Niclas Larsson, Byggmäster i Mälardalen AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås