Västmanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB, ordförande
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Ulf Ericsson, NCC AB
Jörgen Karlsson, Mälarbygg AB
Mattias Back, Byggsvängen AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB

Suppleanter

Dennis Wilhelmsson, Skanska Sverige AB
Anders Björner, Bodén Mark & Anläggning AB
Anders Åkerberg, Byggmäster i Mälardalen AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Expectrum
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås