Västmanlands byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB (Ordförande)
Ulf Ericsson, NCC AB
Jörgen Karlsson, Mälarbygg AB
Mattias Back, Byggsvängen AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Kenneth Öholm, Byggmäster i Mälardalen AB
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB

Suppleanter

Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Dennis Wilhelmsson, Skanska Sverige AB
Anders Björner, Bodén Mark & Anläggning AB

Styrelsens sekreterare

Michael Daun

Västmanlands Byggförening

Kristinagatan 14
724 61  Västerås
Tel: 021-34 93 50