Västmanlands Byggförening | Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Mattias Back, Byggsvängen AB, ordförande
Jesper Forsberg, Nordiska Byggkoncept AB, vice ordförande
Magnus Andersson, Peab Sverige AB
Dennis Lindblom, Skanska Sverige AB
Sebastian Hollaus, Nybyggar’n i Västerås AB
Jon-Emil Blomstedt, HMB Construction AB
Anders Lindkvist, NCC Sverige AB

Suppleanter

Pontus Lundvall, Bodén Mark & Anläggning AB
Niclas Larsson, Byggmäster i Mälardalen AB
Lukas Andhagen, Mälargolv AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Västmanlands Byggförening

Slottsgatan 27
722 11 Västerås