Södermanlands Byggförening | Byggföretagen

Södermanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Johan Karlsson, NCC AB, ordförande
Paul Strand, PEAB Sverige AB, vice ordförande
Niklas Karlsson, Front AB
Hans Johansson, Sjötorps Bygg AB
Jonas Bergström, Toltorp Bygg AB
Fredrik Wahlberg, HMB Construction AB
Marcus Wiklund, Byggmästarna i Nyköping AB

Suppleanter

Andreas Frisk, Svenska Säkerhetsentreprenader AB
Kristofer Estevie, Peab Sverige AB 

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Södermanlands Byggförening

Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna