Södermanlands Byggförening | Byggföretagen

Södermanlands Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Johan Karlsson, NCC AB, ordförande
Paul Strand, PEAB Sverige AB, vice ordförande
Niklas Karlsson, Front AB
Jonas Bergström, Toltorp Bygg AB
Fredrik Wahlberg, HMB Construction AB
Marcus Wiklund, Byggmästarna i Nyköping AB
Merete Godtland, SjötorpsHus AB

Suppleanter

Andreas Frisk, Svenska Säkerhetsentreprenader AB
Kristofer Estevie, Peab Sverige AB 
Elin Westberg, Skanska Sverige AB

Styrelsens sekreterare

Anna Gillström, Byggföretagen

Södermanlands Byggförening

Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna