Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Peter JohanssonSjuntorps Bygg AB, ordförande
Peter Andersson, Sven Johansson Bygg AB, vice ordförande 
Robert Angmyr, NCC AB 
Mikael Lilja, CeJi Sanering AB 
Jonas Torstensson, Tommy Byggare AB
Sebastian Bleckert, Peab AB
Anders Ericsson, Skanska Sverige AB

Suppleanter

Fredrik Karlsson, BFK Bygg AB 
Ingvar Lindsta, Stenab AB
Robert Uthberg, Tuve bygg AB

Styrelsens sekreterare

Pernilla Irewährn, Byggföretagen

Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Västra Boulevarden 41
291 31 Kristianstad
Telefon: 044-18 32 55