Bohus Norra Älvsborgs Byggförening | Byggföretagen

Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Peter JohanssonSjuntorps Bygg AB, ordförande
Peter Andersson, Sven Johansson Bygg AB, vice ordförande 
Anders Ericsson, Skanska Sverige AB
Mikael Lilja, Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB
Robert Angmyr, NCC AB
Jonas Torstensson, Tommy Byggare AB

Suppleanter

Robert Uthberg, Tuve Bygg AB, suppleant
Peter Lundgren, MVB Astor Bygg AB, suppleant
Fredrik Karlsson, Bengt Fredrik Karlsson Förvaltning AB, suppleant

Styrelsens sekreterare

Emma Schewenius, Byggföretagen

Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Museigatan 2
451 50 Uddevalla
Telefon: 0522-65 29 32