Nationellt LOU-utskott

Uppdaterad:

Utskottet samlar kompetens och engagemang för att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen inom offentlig upphandling. Arbetet bedrivs utifrån en årligen beslutad verksamhetsplan. Utskottet bistår även Förbundsstyrelsen och Byggföreningsstyrelser med sakkunskap när detta är ändamålsenligt.

Anders Göransson Castanum, ordförande
Roger Eriksson Rekab
Catrin Kiviharju Brixly
Henrik Nyberg In3prenör
Jan Johansson Skanska,
Lars Schyllander Strukton
Camilla Magnusson NCC

Sanna Wallerstedt, Byggföretagen, sekreterare