Nationellt LOU-utskott

Uppdaterad:

Utskottet samlar kompetens och engagemang för att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen inom offentlig upphandling. Arbetet bedrivs utifrån en årligen beslutad verksamhetsplan. Utskottet bistår även Förbundsstyrelsen och Byggföreningsstyrelser med sakkunskap när detta är ändamålsenligt.

Johan Barth, VD för branschföreningen Geotec, Lund

Roger Eriksson, Ordförande för Rekab, Umeå

Anders Göransson, Castanum Förvaltning AB, Sundsvall

Jan Johansson, Distriktschef Affärsutveckling Skanska Sverige AB, Stockholm

Henrik Nyberg, Affärs- och utvecklingschef In3prenör AB , Stockholm

Catrin Kiviharju, Entreprenadchef Brixly, Göteborg

Catharina Holmström, Distrikschef Syd Peab Byggservice, Skåne