Nationellt LOU-utskott | Byggföretagen

Nationellt LOU-utskott

Uppdaterad:

Utskottet samlar kompetens och engagemang för att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen inom offentlig upphandling. Arbetet bedrivs utifrån en årligen beslutad verksamhetsplan. Utskottet bistår även Förbundsstyrelsen och Byggföreningsstyrelser med sakkunskap när detta är ändamålsenligt.

Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde AB (ordförande)
Henrik Nyberg, In3prenör
Jan Johansson, Skanska Sverige AB
Lars Schyllander, Strukton Rail AB
Daniel Sand, Serneke Sverige AB
Emil Nilsson, Thage i Skåne AB
Magnus Olofsson, GLB i Norrbotten AB

Sekreterare/mötesansvarig: Sanna Wallerstedt, Byggföretagen