Nationellt LOU-utskott | Byggföretagen

Nationellt LOU-utskott

Uppdaterad:

Utskottet samlar kompetens och engagemang för att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen inom offentlig upphandling. Arbetet bedrivs utifrån en årligen beslutad verksamhetsplan. Utskottet bistår även Förbundsstyrelsen och Byggföreningsstyrelser med sakkunskap när detta är ändamålsenligt.

Henrik Nyberg, In3prenör
Jan Johansson, Skanska
Lars Schyllander, Strukton
Daniel Sand, Serneke
Peter Lennartsson, Skeppsviken (ordförande)
Emil Nilsson, Thage
Magnus Olofsson, GLB Bygg

Sanna Wallerstedt, Byggföretagen, sekreterare