Malmö-Lunds Byggförening | Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Per-Anders Olsson, JM AB, tf ordförande
Cecilia Eneberg, Veidekke Entreprenad AB
Thomas Ellkvist, MVB AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Jörgen Flink, NCC Sverige AB
Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB

Suppleanter

Suzana Lindblad, Wästbygg Entreprenad AB
Fredrik Andersson, Skanska Sverige AB
Emilie Condrup, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB

Styrelsens sekreterare

Eva Wiberg, Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Box 186
201 21 Malmö
Telefon: 040-35 25 00