Malmö-Lunds byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Per-Anders Olsson, JM AB, ordförandeJörgen Flink, NCC
Staffan Andersson, Skanska Sverige AB
Ola Flink Ohlsson, Peab Sverige AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Thomas Ellkvist, Mark Väg och Bygg MVB AB
Ulf Sterner, Veidekke Entreprenad AB

Suppleanter

Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB
Johan Hylén, Servicekuben AB
Jimmy Adlerberth, Icopal

Styrelsens sekreterare

Anders Gärdsmark

Malmö-Lunds Byggförening

Box 186
201 21 Malmö
Tel: 040-35 25 00