Malmö-Lunds Byggförening | Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Ola Flink Ohlsson, PEAB Anläggning AB, ordförande
Cecilia Eneberg, Veidekke Entreprenad AB
Thomas Ellkvist, MVB AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Per-Anders Olsson, JM AB
Jörgen Flink, NCC Sverige AB
Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB

Suppleanter

Suzana Lindblad, Wästbygg Entreprenad AB
Fredrik Andersson, Skanska Sverige AB
Emilie Condrup, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB

Styrelsens sekreterare

Eva Wiberg, Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Box 186
201 21 Malmö
Telefon: 040-35 25 00