Malmö-Lunds Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Ola Flink Ohlsson, Peab Sverige AB, ordförande
Staffan Andersson, Skanska Sverige AB
Ulf Sterner, Veidekke Entreprenad AB
Thomas Ellkvist, Mark Väg och Bygg MVB AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Per-Anders Olsson, JM AB
Jörgen Flink, NCC

Suppleanter

Jimmy Adlerberth, Icopal
Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB
Joacim Sandström, Murex AB

Styrelsens sekreterare

Lennart Wallander, Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Box 186
201 21 Malmö
Telefon: 040-35 25 00