Malmö-Lunds Byggförening | Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Ola Flink Ohlsson, Peab Anläggning AB, ordförande
Staffan Andersson, Skanska Sverige AB
Cecilia Eneberg, Veidekke
Thomas Ellkvist, Mark Väg och Bygg MVB AB
Jonas Permbeck, Karaten Bygg AB
Per-Anders Olsson, JM AB
Jörgen Flink, NCC

Suppleanter

Jimmy Adlerberth, Icopal
Suzana Lindblad, NIMAB
Jonas Edstrand, Knut Edstrand Byggnads AB

Styrelsens sekreterare

Lennart Wallander, Byggföretagen

Malmö-Lunds Byggförening

Box 186
201 21 Malmö
Telefon: 040-35 25 00