Nationellt EU-utskott | Byggföretagen

Nationellt EU-utskott

Uppdaterad:

Utskottets övergripande uppgift är att identifiera och konkretisera hur EU kan bidra till att nå byggbranschens målsättningar. Syftet är att skapa ett forum där representanter från medlemsföretag och tjänstemän tillsammans kan diskutera aktuella EU-frågor, EU-beslut och processer så att medlemsföretagens behov kan konkretiseras och omhändertas också ur ett EU-perspektiv. Utskottet utgör ett viktigt led i att tidigt identifiera en frågas inverkan på den svenska byggbranschen och det enskilda byggföretaget.

Hakim Belarbi, ordförande, NCC
Jacob Birkeland, Skanska
Fredrik Hammarbäck, Bonava
Urban Alm, Peab
Lennart Weiss, Veidekke

Adjungerande ledamöter och sekreterare/mötesansvarig:
Carina Utterström Mace, Byggföretagen, Christian Ardhe, Byggföretagen