Nationellt Arbetsmiljöutskott | Byggföretagen

Nationellt Arbetsmiljöutskott 

Uppdaterad:

Arbetsmiljöutskottets främsta syfte är att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen avseende arbetsmiljöfrågor inom den verksamhet som bedrivs av Byggföretagen. Utskottet ska arbeta med prioriterade frågor och projekt inom arbetsmiljöområdet och vara rådgivande och stödjande till det nationella arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljörådgivningen.

Urban Alm, ordförande – Peab AB

Michael Berg – Byggmästar’n i Skåne AB

Helena Parker – Skanska Sverige AB

Jan Salkert – Svevia

Ulrika Dolietis, adjungerad – Håll nollan

Maria Wernius – Veidekke

Helena Paulun – JM

Erika Skoglund – NCC Construction AB

Nickan Larsson – Ramudden

Berndt Jonsson, gruppens sammankallande sekreterare – Byggföretagen