Nationellt Arbetsmiljöutskott | Byggföretagen

Nationellt Arbetsmiljöutskott 

Uppdaterad:

Arbetsmiljöutskottets främsta syfte är att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen avseende arbetsmiljöfrågor inom den verksamhet som bedrivs av Byggföretagen. Utskottet ska arbeta med prioriterade frågor och projekt inom arbetsmiljöområdet och vara rådgivande och stödjande till det nationella arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljörådgivningen.

Urban Alm, ordförande – Peab AB

Cecilia Björkryd – Skanska

Michael Berg – Byggmästar’n i Skåne AB

Nickan Larsson – Ramudden AB

Ewa-Karina Sahlqvist – Veidekke Sverige AB

Lars-Gunnar Larsson – NCC Construction AB

Helena Paulun – JM

Karin Larsson– Svevia

Ulrika Dolietis, adjungerad – Håll nollan,

Sekreterare/mötesansvarig: Magnus Olsson, Byggföretagen