Nationellt Arbetsmiljöutskott 

Uppdaterad:

Arbetsmiljöutskottets främsta syfte är att tillvarata medlemsföretagens och branschens intressen avseende arbetsmiljöfrågor inom den verksamhet som bedrivs av Byggföretagen. Utskottet ska arbeta med prioriterade frågor och projekt inom arbetsmiljöområdet och vara rådgivande och stödjande till det nationella arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljörådgivningen.

Anna Gruffman – Bonava

Michael Berg – Byggmästar’n i Skåne AB

Jenny Moberg – Erlandsson Bygg

Ulrika Dolietis, adjungerad – Håll nollan

Karin Larsson – JM

Lars-Gunnar Larsson – NCC Construction AB

Urban Alm, ordförande – Peab AB

Nickan Larsson – Ramudden  

 Helena Parker – Skanska

 Jan Salkert – Svevia

 Cathrine Larsson Andrén – Veidekke

 Berndt Jonsson, gruppens sammankallande sekreterare – Byggföretagen