Nationellt SME-utskott | Byggföretagen

Nationellt SME-utskott

Uppdaterad:

Utskottet ska fånga upp frågor av betydelse för små- och medelstora företag och lyfta dem vidare till förbundsstyrelsen som kan ge andra forum inom organisationen i uppdrag att arbeta för nödvändiga förändringar i syfte att underlätta företagens vardag.


Jonas Steenordförande, F O Peterson & Söner Byggnads AB, förbundsstyrelsen 

Annika Andersson, Sven Johansson Bygg AB, Väst

Mats Andersson, AB RA Byggen, Syd 

Jonas Fermelin Wiklund, Ställningsentreprenader Stockholm City AB, Branschrådet

Andreas Hellgren, Umeå Entreprenad, Nord

Fredrik Malmström, Picea Bygg AB, Nord

Anton Lindborg, AB Lindborg & Söner, Mellan

Peter Söderlund, Active Bygg AB, Öst

Sekreterare/mötesansvarig: Per Kågström, Byggföretagen