Jönköpings Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Mattias Carlsson, Blue Wall Construction AB, ordförande
Janne Flink, NCC Construction Sverige AB
Conny Norman, Normans i Jönköping AB
Olle Strandsäter, Skanska Sverige AB
Per Larsson, Gärahovs Bygg AB
Martin Alexandersson, Peab Sverige AB
Sofie Eriksson, Eriksson & Lönn Bygg

Suppleanter

Ola Forsell, Kanonaden Entreprenad AB
Martin Suurkuusk, NCC Construction Sverige AB 
Peter Naij, Naij Bygg AB

Styrelsens sekreterare

Mia Adelöf, Byggföretagen

Jönköpings Byggförening

Barnarpsgatan 33
553 16 Jönköping
Telefon: 036-34 62 60
Fax: 036-71 86 01