Jönköpings Byggförening

Uppdaterad:

Styrelsen

Mattias Carlsson, Blue Wall Construction AB, ordförande
Janne Flink, NCC Construction Sverige AB
Rolf Carlsson, Bygga GWG AB
Conny Norman, Normans i Jönköping AB
Thomas Melkersson, Skanska Sverige AB
Per Larsson, Gärahovs Bygg AB
Johan Lindahl, Peab Sverige AB

Suppleanter

Martin Suurkuusk, NCC Construction Sverige AB 
Sofie Lönn, Eriksson & Lönn Bygg AB
Ola Forsell, Kanonaden Entreprenad AB

Styrelsens sekreterare

Jan-Åke Andersson, Byggföretagen

Jönköpings Byggförening

Barnarpsgatan 33
553 16 Jönköping
Telefon: 036-34 62 60
Fax: 036-71 86 01