Göteborgsregionen Södra Älvsborgs byggförening | Byggföretagen

Göteborgsregionen Södra Älvsborgs byggförening

Uppdaterad:

Ordinarie ledarmöter

Eva Torberger, Skanska Sverige AB, ordförande
Stellan Haraldsson, PEAB Sverige AB, vice ordförande
Mattias Dahlgren, Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Katarina Widén Allansson, Ikano Bostad AB
Henrik Bergman, NCC Sverige AB
Davor Sinik, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

Suppleanter

Martina Gustafsson, Veidekke Entreprenad AB
Anna-Karin Wärn, Svevia AB 
Marcus Bramer, RO-gruppen Göteborg AB

Adjungerade

Niclas Brogren, BESAB Viva AB
Sofia Dehre, Skanska Sverige AB

Styrelsens sekreterare

Daniel Strandell, Byggföretagen

Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Ekmansgatan 1
411 32 Göteborg
Telefon: 031-708 41 00