Byggföretagen i väst | Byggföretagen

Bygg­företagen i väst

Uppdaterad:

Miljöutskottet, regionalt utskott

Kontaktperson på Byggföretagen: Henrik Prohászka

Forsknings- och utvecklingsutskottet (FoU), regionalt utskott

Kontaktperson på Byggföretagen: Christine Olofsson

Nätverket för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA), regionalt nätverk

Kontaktperson på Byggföretagen: Henrik Prohaszka

Väg- och anläggarutskottet, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Petra Sedelius

Hus- och bostadsutskottet, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Petra Sedelius

Småföretagarutskottet, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Anders Fareskog och Ulf Zakrisson

Branschutskottet Borås Södra Älvsborg, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Daniel Strandell

Kvinnligt nätverk, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Ann-Sofie Lind

HR-nätverket, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Ann-Sofie Lind och Siri Åhlmans

Medarbetarutskottet, Bohus och Norra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Emma Schewenius

Kvinnligt nätverk, Bohus och Norra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Emma Schewenius

Hus- och bostadsutskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Maria Skoog

Utbildningsutskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Maria Skoog

Väg- och anläggningsutskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Maria Skoog

Utskottet för små- och medelstora företag (SME), Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Maria Skoog

Kvinnligt nätverk, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Maria Skoog

Väg- och bannätverket, regionalt nätverk

Kontaktperson på Byggföretagen: Anders Fareskog