Bygg­företagen i väst

Uppdaterad:

Hus- och bostadsutskottet, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Petra Sedelius, sekreterare

Väg- och anläggningsutskottet, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Petra Sedelius, sekreterare

FoU-Väst, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktpersoner på Byggföretagen:
Pär Åhman, sekreterare

Branschutskottet Södra Älvsborg, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Anna Lönn Lundbäck, sekreterare

Småföretagar-utskott Göteborg, Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs Byggförening

Kontaktpersoner på Byggföretagen:
Niklas Skändlagård

Miljöutskottet, Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Henrik Proházka

Medarbetarutskottet, Bohus Norra Älvsborgs Byggförening

Kontaktperson på Byggföretagen: Ulf Zakrisson

Väg- och anläggningsutskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson Byggföretagen: Maria Skoog

SME-utskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson Byggföretagen: Maria Skoog

Utbildningsutskottet, Skaraborgs Byggförening

Kontaktperson Byggföretagen: Maria Skoog