Evenemang

Datum

Händelse

2021-01-27

Webbinarium: Safe Construction Training – Vad, varför, hur och för vem?

Evenemang från Byggföretagen
Plats:

2021-01-28

Färdplan 2045 - Hur påverkas ditt företag / din organisation av ökade miljö och klimatkrav på byggarbetsplatsen ?

Evenemang från Byggföretagen i norra Norrland
Plats: Digitalt via TEAMS

2021-01-29

Digital årsstämma Upplands Byggförening och Byggmästareförening 2021-01-29

Evenemang från Upplands byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-01

Roller och ansvar i rehabiliteringsprocessen

Evenemang från Upplands byggförening
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

2021-02-02

Stämma i Byggföreningen nv Skåne

Evenemang från Byggföreningen Nordvästra Skåne
Plats:

2021-02-03

Webbinarium om det Nya Yrkesutbildningsavtalet

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams.

2021-02-04

Digital informationsträff Nya Byggavtalet

Evenemang från Byggföretagen i syd
Plats:

2021-02-08

Digital årsstämma Norrköpings byggförening

Evenemang från Norrköpings byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-10

Digital årsstämma Linköpings byggförening

Evenemang från Linköpings byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-11

Digital årsstämma för Hallands Byggförening/Byggmästareförening

Evenemang från Hallands byggförening
Plats: halmstad

2021-02-11

Introduktion för nya medlemmar - via Teams

Evenemang från Byggföretagen i väst
Plats:

2021-02-12

Digital årsstämma Södermanlands Byggförening och Byggmästareförening

Evenemang från Södermanlands byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-16

Webbinarium via Teams: Vad gäller vid Rehabilitering?

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams.

2021-02-16

Introduktion för nya medlemmar Stockholm, Gotland – via Teams

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams.

2021-02-18

Digital årsstämma Västmanlands Byggförening

Evenemang från Västmanlands byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-18

Lokal byggstämma i Stockholms Byggförening

Evenemang från Stockholms byggförening
Plats: Digital via Teams.

2021-02-18

Digital årsstämma Västernorrlands byggförening

Evenemang från Västernorrlands byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-18

Digital årsstämma, Östersunds Byggförening

Evenemang från Östersunds byggförening
Plats: Digitalt via teams

2021-02-18

Ledarskap under press- Inspirationsföreläsning med Robert Karjel

Evenemang från Byggföretagen i norra Norrland
Plats:

2021-02-19

Webbinarium: Tre viktiga domar – 2020 års mest intressanta rättsfall

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams.

2021-02-22

En digital eftermiddag med fokus på funktionsvariationer

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Zoom.

2021-02-23

Värmlands Byggförenings Stämma samt Värmlands Byggmästareförenings stämma

Evenemang från Värmlands byggförening
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-23

Digitalt mingel för företag och KTH-studenter inför sommarpraktik/jobb

Evenemang från Stockholms byggförening
Plats: Digitalt via Zoom.

2021-02-24

Introduktion för nya medlemmar - via Teams

Evenemang från Byggföretagen i väst
Plats:

2021-02-25

seminariet Forum för sund konkurrens i väst

Evenemang från Byggföretagen i väst
Plats:

2021-02-25

Vill du veta mer om Tjänstemannaavtalet & tillhörande löneavtal? – välkommen på vårt webbinarium

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams

2021-02-26

Digital årsstämma Byggföretagen Västerbotten

Evenemang från Byggföretagen i norra Norrland
Plats:

2021-02-26

Introduktion för nya medlemmar - via Teams

Evenemang från Byggföretagen i väst
Plats:

2021-03-03

digitala årsstämmor för Bohus Norra Älvsborgs Byggförening och Byggmästareförening

Evenemang från Bohus Norra Älvsborgs byggförening
Plats:

2021-04-13

Webbinarium om det Nya Yrkesutbildningsavtalet

Evenemang från Byggföretagen i öst
Plats: Digitalt via Teams.