Arbetsförmedlingen | Byggföretagen

Arbetsförmedlingen

Utöver Yrkesutbildningsavtalet har vi utvecklat samverkan med Arbetsförmedlingen, där regionala samverkansgrupper med stöd av företaget Galaxen ska bereda väg för arbetssökande. Med detta samarbete är vår förhoppning att fler nyanlända ska finna vägen till byggbranschen och att andelen kvinnor ska öka.
Mer information på Arbetsförmedlingen