Utbilda dig | Byggföretagen

Utbilda dig

Arbetsmiljöfrågan är komplex och kräver såväl utbildning som erfarenhet av de inblandade. Det krävs kunskap om lagstiftning, kunskap om aktuella områden (ställningar, heta arbeten med mera). Nedan ges några förslag till arbetsmiljörelaterade utbildningar.

Uppdaterad: