Årets byggkvinna 2021 | Byggföretagen

Årets byggkvinna 2021

Uppdaterad:

Finalisterna i Årets byggkvinna 2021


Emilia Carlman

Yrkesroll: Produktionschef, NCC

Juryns motivering:
Emilia driver branschen framåt med ett stort mod och engagemang. Hon är en inkluderande ledare som aktivt arbetar för att inspirera fler kvinnor till sektorn samtidigt som hon arbetar med att bibehålla talangerna i branschen. Genom hennes arbete bidrar hon till en mer inkluderande och jämställd byggsektor, där hon tar fram nya lösningar och initiativ för att få fler att hitta till branschen. 

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på;
Ett aktuellt exempel som jag gärna lyfter fram är att vi aktivt söker tjejer som vill bli vuxenlärlingar, för att få fler kvinnliga yrkesmedarbetare. Om man skulle förlita sig på de som kommer direkt från gymnasiet är det endast någon i varje årskull, men oftast ingen. Det känns bra att få in målmedvetna tjejer med annan yrkesbakgrund.

På vilket sätt är du en förebild i branschen?
I min roll har jag ansvar för hela vår byggverksamhet i Värmland och min väg till den position jag har idag hoppas jag öppnar upp tanken om vad som är möjligt för tjejer runtom mig. I de forum där jag ingår tar jag ställning och ifrågasätter om jag tycker något är fel.

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?
Det är viktigt att visa att vår bransch är för alla. Att ha förebilder inom olika yrkesroller och nivåer som unga kan identifiera sig med och se att det är möjligt för dem. Vi behöver bli fler tjejer, men också andra som inte följer de gamla normerna. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi blir mer olika för att kunna utveckla branschen och göra produktionen till en möjlig karriär för fler.

Emmalena Andersson

Yrkesroll: Byggchef, Plåtslageri1

Juryns motivering:
Emmalena har i sin roll som plåtslagare och byggchef bidragit till en bättre arbetsmiljö på såväl plåtföretaget hon är verksam inom som branschen. Hon arbetar med viktiga områden som psykosocial hälsa, mobbing och trakasserier för att skapa en bättre bransch. Utöver det arbetar hon nära utbildningsorganisationer för att säkra kompetensen för branschen. 

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på;
När jag började jobba på Plåtslageri1 så fick jag i uppdrag att bygga upp hela det systematiska arbetsmiljöarbetet, som de hade påbörjat, och göra oss certifierade för trygg plåt. Det har gjort att vi idag är ett ledande byggnadsplåtslageri och en förebild för andra yrkesgrupper och byggnadsarbetare. Vi hjälper gärna andra att utvecklas och berättar hur man kan göra för att få en schysst bransch.

På vilket sätt är du en förebild i branschen?
Jag är en förebild i min bransch inom byggnadsplåtslageri. Det finns extremt få kvinnor i denna branschen och arbetsmiljön är hård. Många olika yrkesgrupper kontaktar mig för hjälp och det är många som vill ha vägledning. Mina besök i skolor m m har gjort att allt fler tjejer väljer vår bransch och det har även lett till att de kontaktar mig för vägledning. Jag hjälper till med att hitta en bra praktikplats, berättar vad arbetsgivare förväntar sig av en elev samt hur vi tillsammans skapar framtidens arbetsplats, oavsett vilket yrke som väljs. Jag hjälper även PVF Yrke & Utbildning, som jobbar med att få ut yrket på marknaden, utbildningar med mera.

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?
Det är viktigt att visa andra att vår bransch behöver folk och att det är en av dom bästa och roligaste yrkesgrupperna som finns; att visa att det finns bra arbetsplatser och stöd om så inte var fallet. Tillsammans skapar vi den bästa branschen för framtiden.

Stephanie Olsson

Yrkesroll: Lagbas, Veidekke

Juryns motivering:
Stephanie är en driven snickare som bidrar till att utveckla branschen i flera olika led. Med hennes olika uppdrag som lagbas och styrelserepresentant bidrar hon till att flytta positioner framåt inom sektorn. Med en gedigen bakgrund från branschen banar hon vägen för nya snickare och yrkesarbetare. Hon bidrar till en mer mångfaldig och inkluderande sektor, där hon även skapar ett schysst arbetsklimat.

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på;
Jag är med och utmanar normerna som kvinnlig snickare i en mansdominerad bransch. Det gör jag i flera olika roller; som Lagbas, Mb samkallande på mitt företag Veidekke och som styrelserepresentant i Byggnads väst regions styrelse. Många av dessa poster har sällan eller aldrig någonsin, än idag, burits av en kvinna.

På vilket sätt är du en förebild i branschen?
Att jag med hjälp av mina uppdrag och positioner kan påverka, förbättra och samtidigt bana vägen för andra i det; att visa att det är möjligt. Det spelar ingen roll vilket kön du har. Att efter 13-år i branschen finnas kvar och visa både kvinnor och män att det är fullt möjligt. Att vara stolt hantverkare!

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?
Otroligt viktigt; dels för återväxten i branschen – för att det ska vara en attraktiv plats att söka sig till. För att göra det möjligt behöver vi ha inspiratörer och självklara förebilder för unga och kvinnor i andra branscher. Det finns myter och normer som behöver brytas för att bana vägen till en större mångfald inom byggbranschen.