Årets Byggföretag! | Byggföretagen

Årets Bygg­företag!

Utmärkelsen Årets byggföretag delas ut till ett företag som arbetat för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna. Företaget ska vara ett gott föredöme och inspirera andra företag i deras arbete för inkludering.

Uppdaterad:

De tre nominerade är:

TL Bygg

Berätta hur ni har jobbat för en mer inkluderande arbetsplats

Humor i arbetet är viktigt för många men samtidigt är en grov jargong en stor risk för exkludering genom olämpliga kommentarer och skämt. Vi har undersökt hur anställdas välmående påverkas av jargongen och genomfört workshops där alla fått insyn i betydelsen av en inkluderande jargong och vikten av att våga säga ifrån. Hela arbetet är sammanfattat och släppt som en rapport genom ”Sila snacket”, ett initiativ vi grundat för att hjälpa både oss själva och andra organisationer att aktivt arbeta för inkluderande arbetsplatser. Effekterna vi sett är att våra medarbetare uppmärksammar språkbruket på ett helt nytt sätt och på eget initiativ, och att de nu hjälper varandra att hitta rätt i en jargong som alla ska kunna trivas i och må bra av.

Motivera varför ni ska bli Årets Byggföretag och anser vara ett gott föredöme.

Det förändringsarbete som genomförts av TL Bygg är ett unikt, transparent och generöst bidrag till ökad kunskap om hur byggbranschen kan skapa mer inkluderande arbetsplatser. Genom att dela med oss av våra lärdomar och att samarbeta med andra företag så har vi startat en satsning för branschens bästa och den kultur vi hoppas att se i framtiden. Initiativet ”Sila Snacket” skapar engagemang från ledning ner till varje individ om att börja tänka sig för och undvika grovt språkbruk, och blir vägledande för andra i sin metod att hjälpa varandra att göra rätt istället för att slå på fingrarna när vi gör fel.

Nominering (sagt om TL Bygg):

Jag önskar nominera min arbetsgivare TL Bygg med anledning av initiativet ”Sila Snacket”. Utöver det har de även publicerat en rapport kring sitt eget interna arbete för att inspirera och motivera andra att arbeta med inkluderande arbetsplatser. Det är en transparent insyn i företags problematik och hur de ska finna lösningen på det.

Dryft

Berätta hur ni har jobbat för en mer inkluderande arbetsplats?

Vi jobbar hårt med att säkerställa rätt värderingar i bolaget och det börjar redan vid rekryteringen, som består av tre steg där du som kandidat utvärderas efter Värderingar, Ambition, Personlighet och Yrkeskunskap. Därefter använder vi oss av provanställningsperioden för att gemensamt utvärdera om Dryft är rätt för individen, och vice versa. En stor del av utvärderingen sker genom ett strukturerat sätt för att ta in och få feedback. Varje ny medarbetare får en mentor under de första 12 veckorna. Vidare så görs tydliga investeringar i personalen, som att till exempel ge upp till 100% av lönen när du får barn och väljer att vara föräldraledig i upp till 6 mån under barnets första 18 månader, samt att vi nu inom kort även kommer lansera initiativ inom psykisk hälsa.

Vi pratar öppet om hur vi mår, vilket har gett effekten att medarbetare nu inte har problem med att öppet inför sina kollegor ställa sig upp och berätta att man går igenom en tuff period eller att man inte mår bra för tillfället. Det skapar en fin sammanhållning och en väldigt fin kultur.

Motivera varför ni ska bli Årets Byggföretag och anser vara ett gott föredöme.

Det finns många fina krafter i vår bransch och det är svårt att motivera varför vi skulle vara bättre än någon annan, men jag tror att vi är ett gott exempel på att det faktiskt går att bygga ett stabilt och stort bolag, och dessutom bli starkare, av att sätta människorna i centrum och utmana den rådande kulturen med macho och allt vad det innebär. Vi måste höja nivån kring hur man tänker som arbetsgivare, och också höja kraven av vad man som medarbetare ska kunna förvänta sig av sin arbetsplats.

Nominering (sagt om Dryft):

Dryft fokuserar starkt på jämställdhet och erbjuder en sund och hälsosam arbetsplats utan kränkande särbehandling, sexism och rasism. Utöver ett modernt klimat så erbjuds även anställda en boost på ersättningen vid föräldraledighet, så att man bibehåller full lön de första sex månaderna, samt kostnadsfria mensskydd.

Projektlaget

Berätta hur ni har jobbat för en mer inkluderande arbetsplats?

Vi har målmedvetet arbetat förebyggande med att skapa en glädjefylld kultur, som ska gynna alla individer oavsett bakgrund, yrke, roll eller kön. Strategin med meningsfulla arbets- och praktikplatser, gemensamma fritidsaktiviteter och aktivt stöd till den lokala gymnasiebyggföreningen ”Tjejer i Verkstan” har lett till en högre andel anställda tjejer än vanligt i branschen. Ett aktivt förebyggande arbete med psykosocial hälsa och mobbing i fokus har gett mycket goda värden i medarbetarenkäter som utförts av extern konsult. Hos oss ska alla projektdeltagare känna sig lyssnade på, vara trygga och våga utvecklas.

Motivera varför ni ska bli Årets Byggföretag och anser vara ett gott föredöme.

När Projektlaget bildades var själva grundidén att bryta traditionella barriärer och ta vara på alla individers kunskap och förmågor oavsett bakgrund, yrkesroll, facklig tillhörighet eller arbetsgivare. Oavsett om det gäller anbudsskede eller dagen innan slutbesiktning så hjälps vi åt och drar nytta av varandras starka sidor. Exempel på det är att våra hantverkare alltid är med i anbudsarbetet vilket skapar engagemang och drivkraft. Det är genom stor tillit till individen och tydliga befogenheter och ansvar som engagemang och glädje skapas. Att varje anställd har stora möjligheter att påverka sin vardag och få ett varierat arbete vet vi skapar en hållbar arbetsmiljö.

Trots att företaget är relativt litet och nystartat är det aktivt i sitt arbete med att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa praktikplatser, feriejobb, delaktig i styrelsearbete för yrkeshögskola, näringslivsutveckling och sponsring av ungdomsverksamhet.

Nominering (sagt om Projektlaget):

Projektlaget är ett bra exempel på hur små byggföretagen kan arbeta med att förändra branschens villkor och öka mångfald och jämställdhet. Sedan starten 2017 har företaget arbetat medvetet med att skapa en värdegrund där allas kunskap tas tillvara på, där engagemang och samarbete premieras. En byggarbetsplats på Projektlaget ska ge kompetensutveckling, arbetsglädje och trygghet för alla medarbetare – oavsett kön och vart man kommer ifrån. Allt sedan starten har ett samarbete med den lokala gymnasieskolan pågått där Projektlaget stöttat gymnasiets förening ”Tjejer i verkstan” och tagit emot praktikanter därifrån. Det har lett till att ett flertal tjejer har rekryterats till företaget. En av de tjejer som startade som lärling har nu tagit ytterligare steg och är numera lagbas för byggen. Förtroende och trygghet har skapat en arbetsplats där det är mindre intressant att kategorisera människor och mer intressant var människor är på väg.