Begränsad användare

Din användare har begränsade rättigheter till byggforetagen.se och vissa av våra andra digitala tjänster.

Du kan fortsätta besöka sidan, men kommer inte åt resurser/tjänster som kräver att du är inloggad.

Tillhör du ett medlemsföretag, kontakta den person (Företagsadmin) på ditt företag som är ansvarig för behörighet till byggforetagen.se om du borde ha tillgång till inloggning.

Logga ut