BF9K | Byggföretagen

BF9K

BF9K är ett tredjepartscertifierat produkt-certifierings¬system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. Systemet byggs som ett verksamhetsledningssystem där företagets verksamhet beskrivs genom dokumenterade policyer, rutiner, interna och externa krav, mallar och stöddokument.

Verksamhetsledningssystemet berör allt från ledning till projektgenomförande och har krav på ständig förbättring, samma princip som för ISO-system. I projekt finns krav på kontroller och rutiner för att genomföra aktiviteter på sätt som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att varje projekt ska genomföras så att företaget uppfyller de krav som ställs på kvalitet, miljö och arbetsmiljö av myndigheter och beställare.

Detta medför att företaget får minskade kostnader, ökar kvalitén i projektet, tar hänsyn till miljöpåverkan samt genomför projekt på ett arbetsmiljösäkert sätt och att en beställare kan känna sig trygg i resultatet.

Företaget har årligen en tredjepartsrevision för att säkerställa att företaget kontinuerligt svarar upp mot BF9K:s fastställda krav.

Direktlänk till bf9k.se

Kontaktperson

Lennart Andersson

Projektledare BKMA

Tel: +46 8 587 147 57

lennart.andersson@byggforetagen.se