BF9K | Byggföretagen

BF9K

BF9K var ett tredjepartscertifierat produkt-certifieringssystem som ställde krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K är numera nedlagt och har övergått till BKMA Certifiering. BF9K fungerade på samma sätt som en ISO-certifiering, men var direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Varje företag byggde sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passade den egna verksamheten. Systemet byggdes som ett verksamhetsledningssystem där företagets verksamhet beskrev sin verksamhet genom dokumenterade policyer, rutiner, interna och externa krav, mallar och stöddokument.

Verksamhetsledningssystemet berörde allt från ledning till projektgenomförande med krav på ständig förbättring, samma princip som för ISO-system. I projekt ställdes krav på kontroller och rutiner för att genomföra aktiviteter på sätt som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet var att varje projekt skulle genomföras så att företaget uppfyllde de krav som ställdes på kvalitet, miljö och arbetsmiljö av myndigheter och beställare.

Detta medförde att företaget fick minskade kostnader, ökad kvalité i projektet, mer hänsyn till miljöpåverkan och projekt genomförda på ett arbetsmiljösäkert sätt. Så att en beställare kunde känna sig trygg med genomförandet och resultatet.

Årligen genomfördes en tredjepartsrevision för att säkerställa att företaget kontinuerligt svarade upp mot BF9K:s fastställda krav.

Kontaktperson

Lennart Andersson

Projektledare BKMA

Tel: +46 8 587 147 57

lennart.andersson@byggforetagen.se

Annika Nieminen

Projektledare BKMA

Tel: +46 8 698 58 57

annika.nieminen@byggforetagen.se