BKMA Certifiering - märkning och dekal | Byggföretagen

BKMA Certifiering – märkning och dekal

När ert företag blivit BKMA-certifierat så finns det flera möjligheter att marknadsföra certifieringen.

Det digitala märket

Det digitala märket som visar att ert företag är BKMA-certifierat finns i fyra varianter, liggande och stående, med transparent bakgrund, samt med vit eller svart text för mörk respektive ljus bakgrund. Märket kan användas på digitala plattformar, som brevfot eller till uppmärkning av dokument. Det digitala märket skickas ut via mail då ert företag är BKMA-certitifierat. Som certifierat företag kan ni också beställa märket via bkma@byggföretagen.se.

De klisterdekaler som kan sättas på fordon

Dekalen har format 30 x 15 cm och får endast användas i sin helhet, som visar att ert företag är medlemmar i Byggföretagen, samt BKMA-certifierade. Dekalen är av hög kvalitet för att klara normalt slitage och levereras kostnadsfritt vid beställning.

Om ni önskar beställa dekaler, skicka uppgifterna nedan till bkma@byggföretagen.se

Adress dit dekalerna ska skickas:
Kontaktperson:                        
Antal dekaler:

Dekalerna ligger i pack om 10st


OBSERVERA: Det är viktigt att märket inte förändras eller att det sprids till aktörer som inte är certifierade. Märkningarna får under inga omständigheter:

  • Förvanskas, modifieras eller kombineras med annan logotyp, grafiska objekt eller text som påverkar det grafiska uttrycket eller ändrar budskapet (gäller även disposition/layout och färg).
  • Användas i andra syften än de som avtalats och stämts av designmässigt med Byggföretagen
  • Spridas vidare utanför den certifierade organisationen

Vid frågor om marknadsföring av BKMA Certifiering, maila oss på bkma@byggforetagen.se