Därför ska du anlita ett byggföretag med BKMA Certifiering | Byggföretagen

Därför ska du anlita ett bygg­företag med BKMA Certifiering

Byggföretagens medlemsföretag är schyssta och seriösa byggare. De har kollektivavtal, respekterar lagar och regler och sätter säkerheten främst. Många av våra medlemmar är dessutom certifierade enligt BKMA Certifiering*. De har bestämt sig för att systematiskt arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett val som stärker dem, gynnar samhället och tryggar dig som beställare.

Kvalitet. Miljö. Arbetsmiljö. Från första mötet till sista spiken.

BKMA Certifiering är nyckeln till byggprojekt som håller budget och levereras i tid. Etablerade rutiner, noggrann dokumentation och regelbunden uppföljning och kontroll säkerställer att projekten genomförs rätt och riktigt, liksom att företaget lever upp till högt ställda krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Alla certifierade medlemsföretag arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Systematiskt arbete ger ordning och reda i stort som smått.

BKMA Certifiering är stommen i ett välskött byggföretag. Välbeprövade processer, systematiskt kvalitetsarbete och tydliga mål hjälper ledning och anställda att kontinuerligt säkerställa och förbättra den egna verksamheten. Varje certifierat byggföretag bidrar till en sund bransch präglad av trygga byggprojekt för alla parter.

Likvärdigt med ISO, men anpassat till byggbranschen.

BKMA Certifiering är ett svenskt, branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001. Certifieringen tar hänsyn till branschspecifika förutsättningar och behov, men ställer samtidigt höga krav på verksamheten och medarbetarnas kompetens. BKMA är en färskvara – varje år kontrolleras företagens arbete av ett externt oberoende certifieringsorgan.

Välj utmärkta byggföretag!

Vårt medlemsmärke hjälper dig att hitta ett schysst och seriöst byggföretag. Om företaget dessutom har en aktuell BKMA Certifiering att visa upp kan du lita på att de systematiskt arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett arbete som årligen granskas i en extern oberoende revision.

BKMA-certifiering borgar för rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – en trygghet för dig som beställare i byggprojekt. Läs mer på www.bkma.se.

*Verksamhetsledningssystemet Byggföretagen KMA, BKMA,
är speciellt framtaget för Byggföretagens medlemmar.