Därför ska du som medlem bli certifierad enligt BKMA | Byggföretagen

Därför ska du som medlem bli certifierad enligt BKMA

Verksamhetslednings-systemet BKMA är stommen i ett framgångsrikt byggföretag. Att ni kan möta kundernas krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö ger er fler och större projekt. Och en årsspecifik märkning bevisar vilket slags byggföretag ni är.

1. Enklare att ta hem fler och större projekt.

Byggföretagens verksamhetsledningsystem BKMA ger er nyckeln till stora och lönsamma projekt. För många uppdragsgivare är en tredjepartscertifiering i KMA-frågor absolut avgörande för i valet av leverantör. Det krävs visserligen tid och ambition för att nå BKMA Certifiering, men vi vågar lova att det kostar ännu mer att låta bli. Många av våra medlemsföretag tar igen nedlagd tid och resurser redan första året som certifierade. Och så fortsätter det.

2. Framgång börjar med ordning.

BKMA är stommen i ett framgångsrikt byggföretag. Fungerande rutiner, från ledningsmötet till sista spiken, gör det enklare att leva upp till samhällets och kundernas krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessutom blir den dagliga verksamheten både tryggare och mer effektiv. Med koll på allt från kvalitetsarbete till säkerhet är ni väl rustade för större uppdrag och krävande kunder, idag och imorgon.

3. Likvärdigt med ISO, men anpassat för byggbranschen.

BKMA Certifiering är ett nationellt och branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001. Certifieringen är en nationell standard för Byggföretagens medlemmar, från anläggare till takplåtslagare, och tar hänsyn till branschspecifika behov och förutsättningar. En betydelsefull detalj är att den årliga revisionen sker av ett certifieringsorgan som en oberoende tredjepart, som också utfärdar certifikatet och vet precis hur byggbranschen fungerar.

4. Certifiering både enklare och snabbare än du tror.

Inom ett halvår kan ditt företag vara certifierat enligt BKMA Certifiering, mycket underlättar i processen om du tar hjälp av en handledare som lever och andas KMA-frågor. Handledaren ser och förstår vad ni redan har på plats, vad ni kan bocka av direkt och vad ni ska fokusera på framöver. Med en handledare blir KMA-arbetet en lärande och utvecklande process, anpassad efter ert företag, era förutsättningar och era redan upparbetade rutiner. Väl genomarbetat, men inte överarbetat.

5. Driv och engagemang i hela organisationen.

Att ansluta företaget till BKMA Certifiering ger positiva effekter på hela verksamheten. Genom att bjuda in fler medarbetare i KMA-arbetet, dela upp arbetsuppgifterna och berätta för alla vart ni är på väg startar ni en gemensam resa mot ökad lönsamhet. När ni når certifieringen är hela organisationen redan medveten om nya arbetssätt, rutiner och manualer. Certifieringen blir ett slutgiltigt bevis på ett lyckat samarbete och alla förbättringar ni åstadkommit tillsammans.

Så kommer du i gång:

1. Teckna anslutningsavtal med BKMA.

BKMA Certifiering är en tjänst du som medlem i Byggföretagen kan ansluta företaget till. När ni bestämt er för att certifiera företaget enligt BKMA Certifiering behöver ni teckna ett anslutningsavtal för att påbörja ert abonnemang. I abonnemanget ingår flera värdefulla verktyg och tjänster. Skicka ett mejl till bkma@byggforetagen.se så hjälper vi dig vidare.

2. Påbörja processen att skapa verksamhetsledningssystemet.

När avtalet är klart är det dags att påbörja arbetet med att ta fram ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som uppfyller de uppsatta certifieringskraven inom BKMA Certifiering. I det här steget är det klokt att ta hjälp av någon av våra godkända handledare för personlig handledning, då får ni också möjlighet att inventera vilka rutiner och kompetens ni redan har på plats och vilka steg ni behöver arbeta med. Allt för att det ska gå så smidigt som möjligt för er!

3. Implementera verksamhetsledningssystemet.

När ert KMA-system är utarbetat är det dags att införa systemet i verksamheten och i projekten.

4. Revision.

Ett oberoende certifieringsorgan kommer att granska och bedöma hur ni följer ert framtagna kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem och stämma av att det följer certifieringsreglerna inom BKMA Certifiering. Revision görs sedan återkommande var 12:e månad.

5. Certifiering.

När revisionen är genomförd och ni har fått ett godkänt resultat tilldelar certifieringsorganet er ett certifikat som är giltigt i tre år under förutsättning att de årliga revisionerna blir godkända. Ni kan nu stolt marknadsföra er som certifierat företag inom BKMA genom vår märkning.

Om bara sex månader kan ditt företag vara certifierat enligt BKMA Certifiering. Kontakta oss på bkma@byggforetagen.se och ni är redan på väg.