AR-appen som hjälper dig förstå hur byggnaden smälter in i omgivningen | Byggföretagen

AR-appen som hjälper dig förstå hur byggnaden smälter in i omgivningen

Uppdaterad:

Med hjälp av AR-applikationen JSBcraft kan du nu på ett effektivt sätt och i ett tidigt skede se och förstå hur en byggnad landar i den verkliga miljön och därmed skapa ett extra stöd och trygghet i beslutsprocessen.

Applikationen JSBcraft förstärker verkligheten genom att interaktivt bygga upp JSB Bostads koncepthus Bo Punkt och Bo Lamell i skala 1:1 på den plats man planerar att byggnaden ska byggas på eller presentera i miniversion på ett möte. I appen kan du sedan justera våningsplan, färgsättning, hustyp och hur solen faller på huset. Det ger mottagaren en uppfattning hur huset landar i den verkliga miljön och integrerar med omgivningen och kan i ett tidigt stadie ge stöd i viktiga beslut.

JSBcraft bygger på AR-teknologi (Augmented Reality) vilket betyder att man förstärker verkligheten för mottagaren. Detta görs genom att addera virtuella faktorer i en verklig miljö. Teknologin används idag mycket inom datorspelsindustrin. Nu har JSB tagit steget och introducerat AR-teknologin i byggbranschen via en egenutvecklad applikation.Ladda hem JSBcraft® här