Buildtech | Byggföretagen

Buildtech

Uppdaterad:

”Vi ska bli ett Google i byggbranschen”. 

GÖR DET LÄTT FÖR KUNDEN ATT KÖPA Samuel Holmström berättar hur Lundqvist Travaru AB, med hjälp av inspiration från Google och logik från spelvärlden omvandlats från en traditionell trävaruindustri till ett av Sveriges idag modernaste företag.  
 
Digital design: Så förverkligas människors egna byggdrömmar 

”Det ska va enklare att köpa ett garage än att boka ett hotell.” 

”Digitaliseringen har hjälpt till i byggbranschen, men inte ändrat några affärsmodeller…än, men vi tror att det kommer ske inom en närtid och vi vill va dom som gör det. Vi tror att vi har blivit en plattform i byggbranschen som kan knyta ihop kunderna, leverantörerna och hantverkarna. Kärnan i det här är enkelhet. Det ska va enklare att köpa ett garage än att boka ett hotell.” 

Lundqvist Trävaru AB är ett buildtech-bolag i Piteå som producerar och levererar färdiga byggsatser som kunden själv skapat i bolagets webbaserade ritverktyg i 3D. Hittills har bolaget levererat över 3600 byggnader runt om i Sverige. Företaget har prisats stort för sina innovationer och banbrytande teknik inom byggbranschen, såsom Sveriges Digitala Gasell, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Smart Industripris, norra Sveriges manliga stjärnskott samt blivit utsedda till gasellföretag 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.