Digitalisering av järnvägen | Byggföretagen

Digitalisering av järnvägen

Uppdaterad:

Hedwig kartlägger underhållsbehovet hos spårväxlar

Strukton Rails mätvagn Hedwig kartlägger underhållsbehovet hos spårväxlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Hedwig ingår i ett planeringssystem som gör underhållet effektivt och ekonomiskt.

Den gemensamma nämnare för digitalisering är förändring. Det handlar om konstant lärande och förändrade arbetssätt. Förutsättningarna för att lyckas är en förändringsledning som skapar engagemang. Vi måste tillsammans med hela branschen vilja och våga förändras för att möta framtidens underhåll.”

 – Otto Nilsson, marknadschef Strukton.

SMART Underhållsteknologi

Marknaden och infrastrukturägarna vill utveckla mot digitalisering, ägarna, förvaltare och entreprenörer vill ha mer kontroll på sin anläggning, de vill ha relevant data för tillståndsbedömning och underlag för strategiska beslut och investeringar. Samtidigt ökar kraven på tillgänglighet, kapacitet, minskad klimatpåverkan, ökad miljöhänsyn, omgivningspåverkan, god arbetsmiljö och säkerhet.

”SMART underhåll och Asset Management länkar ihop toppmodern teknik, smarta system och smarta processer med daglig underhållspraxis”

Genom att utföra smart underhåll med mogen, innovativ och beprövad teknik och praxis görs det möjligt för operatörer (kund & entreprenör) att gå mot en tillståndsbaserad underhållsdrift. Genom att använda Asset Management och SMART underhåll skapas en prioriterad långsiktig plan för förnyelse av spårkomponenter, vilken bestämmer återstående livscykelperiod och optimal tidpunkt för utbyte, baserat på aktuell anläggningsstatus och operativa prioriteringar.

Med hjälp av maskinella mätningar, sensorer, AI och analys av insamlad data, omvandlas data till användbar information och skapar beslutsunderlag, som resulterar i att underhållsåtgärder kan utföras säkrare (minskad närvaro i spår), mer optimalt, tekniksamordnat, kostnadseffektivt och framför allt prediktivt.

”Helt enkelt rätt åtgärd vid rätt tidpunkt”