H22 - en smartare och mer hållbar stad | Byggföretagen

H22 – en smartare och mer hållbar stad

Uppdaterad:

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där syftet är att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Exempel på digitala projekt för att främja stadens säkerhet: 

Evidensbaserat helikopterperspektiv

Tunnelsensorer  

”Målet är att spara tid och stötta olika aktörer i brottförebyggande arbete. Vi vill vidta rätt förebyggande åtgärder där de behövs som mest”.

Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborgs stad.

Mobilitetshub för hur vi kan använda våra gator för att skapa en trygg, tillgänglig och dynamisk gatumiljö. 

På väg – smartare gator

”Mobilitetshuben i centrala Helsingborg är en av flera projekt för gatumiljön, där särskilt fokus ligger på en långsammare, mer människocentrerad dynamik i staden. Det handlar också om en mer flexibel stadsmiljö som kan anpassas till de föränderliga behov som uppstår i en beboelig stad.” 

– Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen 

Sophämtning när du vill 

“När sophämtning sker enligt en fast tömningskalender åker vi runt och tömmer alla sopkärl längs rutten, oavsett om de är fulla eller inte. Nu testar vi en lösning för att se om vi kan förbättra servicen samtidigt som vi minskar miljöpåverkan, kostnaderna och arbetsbördan.” 

– Björn Jacobsson, Verapark, affärsutvecklare 

JämtJämlikt 

Jämlikhet och delaktighet är nödvändiga beståndsdelar i en säker och trygg stad där alla känner sig sedda, hörda och välkomna. En av de största utmaningarna i detta är att nå dem som har liten, eller ingen, plats i det offentliga rummet. 

“Det är svårt att gå från en vision om jämlikhet till hur man faktiskt går tillväga rent praktiskt. Goda intentionerna faller ofta bort på vägen, bland annat för att det upplevs som både svårt och kostsamt att arbeta med mjuka värden.” 

– Cecilia Fredriksson, Samhällsplanerare i Helsingborgs stad