InfraSweden 2030 | Byggföretagen

InfraSweden 2030

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas och som administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

Uppdaterad:

“Vi vill stötta aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla problem och skapa morgondagens konkurrenskraft.” 
 
InfraSweden2030 har funnits i 6 år och har stöttat 100+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betonginfrastruktur för självkörande fordoneffektiva fabriksprocesser för att bygga infrastrukturdatorinlärning för bättre vinterväghållningisfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer. 
Läs om projektexempel Projekt – InfraSweden2030