Lingio – språkapp för yrkesverksamma | Byggföretagen

Lingio – språkapp för yrkesverksamma

Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur både en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet för våra medlemmar.

Uppdaterad:

Fungerar på alla smarta telefoner

Appen finns både till Iphone och Android-telefoner. Den ska underlätta kommunikationen mellan yrkesverksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen där många inte har svenska som första språk.

Förutom den branschspecifika kunskapen kan man också lära sig annan relevant språkkunskap inom exempelvis säkerhet, installationer, reparationer och jargong i fikarummet och ute på byggen. Kursen är uppbyggd i dialoger för att ligga så nära verkligheten som möjligt.

– Tanken är att alla som kommer i kontakt med branschen och behöver stöttning när det gäller språket ska kunna ta fram appen som stöd. Förutom att man översätter exempelvis arabiska kommer appen även att ha en chattfunktion som låter användaren lära sig svenska tillsammans med andra användare, berättar Yashar Moradbakhti, vd Lingio på Installatörsföretagens webbplats.

Så här når du ordlistan

Sök ”Lingio” i Google Play eller App Store. Ladda ner appen, öppna och tryck på den orangea loggan nere i högra hörnet. Scrolla sedan ner till ”Byggindustri”/”Construction Industry” för att få tillgång till ordlistan.

Observera att du måste ha engelska, svenska eller arabiska inställt som språk, annars kommer du inte att hitta ordlistan.

Om Lingio:

  • Har arbetat med apputveckling riktat till nyanlända sedan 2015.
  • Har avtal med Länsstyrelsen, så att alla som söker uppehållstillstånd i Sverige har tillgång till Lingios språkapp från dag ett.
  • Samarbetar med Arbetsförmedlingens projekt Jobskills.se.