Realtidsvisualisering | Byggföretagen

Realtidsvisualisering

Uppdaterad:

TYREngine

Vad är utmaningen?
När ett projekt presenteras kan helheten vara utmanande att förmedla. Projektdeltagare gör sina egna tolkningar. Än svårare blir det när det kommer till att presentera och kommunicera projekt med allmänheten.

LÖSNING – UNDERLÄTTA FÖRSTÅELSEN

För att underlätta kommunikationen med olika aktörer inklusive allmänheten har Tyréns tagit fram TYREngine, en lösning för att visualisera och utvärdera framtida byggprojekt i en 3D-representation:

Projekt: Jakobshyttan – Degerön

”…hur kommer det här spektaklet att påverka min utsikt från verandan…” frågade en samrådsbesökare. ”Jo det ska vi visa dig”, sa vi på Tyréns…

…och så navigerade vi TYREnginemodellen till verandan och kollade på utsikten. Detta är kraften av att använda realtidsvisualisering i allmänhet och vid samråd i synnerhet. I järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön skulle en befintlig järnvägssträckning förändras och utökas vilket påverkar de boende i området. För att öka förståelsen för hur den nya dragningen kommer att påverka omgivningen skapades en visualisering i den TYREngine.​

Samtliga teknikområden samlades i TYREnginemodellen för att ge en korrekt helhetsbild där allt från vattentrummor som leder om bäckar till hela spårprojekteringen inkluderades. Modellen användes under flera samråd och marknadsföringsfilmer och bilder togs även från modellen.

Projekt: Gällivare

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmberget till andra delar i Gällivare. Detta gör att det i centrumkärnan pågår flera stora byggnads- och infrastrukturprojekt som alla beräknas vara färdigställda inom en 7-års period.​

För att kunna visa och utvärdera de framtida byggnadsprojekten har en visualisering av Gällivares nya centrumkärna tagits fram i TYREngine.​

Gällivare centrum har haft flera utseenden genom åren och även de planerade byggnadsprojekten har sett olika ut. Olika iterationer av respektive byggnadsprojekt har visats upp i TYREngine för att dels skapa en förståelig bild av det påverkade området dels se hur helheten kommer att se ut. Här visas hur olika nya byggnader kommer att relatera till varandra och till befintlig bebyggelse. Detta för att visa upp framtiden i 3D och underlätta för medborgare, politiker och andra inblandade att förstå sammanhang. Allt eftersom nya områden i centrumkärnan växer fram på ritningar växer de även fram i TYREngine och visas upp tillsammans med alla andra pågående och framtida projekt.

Boendedialoger/Boendemiljöer

Vid en boendedialog, till exempel vid renovering eller infillprojekt, underlättas kommunikationen med en TYREngine-modell då alla får samma målbild.

Projekt: Tvärförbindelse Södertörn

Samrådsbesökare undrar ofta hur mycket av bullervallen som kommer synas genom deras köksfönster, hur den nya vägdragningen kommer påverka deras vardag eller i värsta fall varför de måste flytta. Denna förståelse är alltid lättare att uppnå genom att visa framtiden i någon form av 3D-representation. ​

Tyréns valde i detta projekt att skapa en TYREnginemodell för att underlätta förståelsen. I modellen för Tvärförbindelse Södertörn sammanfogades 3D-modellritningar och modeller från många olika teknikområden som presenterades tillsammans med Lantmäteriets geografiska data. Även GIS-data presenterades för att förtydliga olika områden som till exempel naturreservat. Detta gjorde det möjligt att se hur hela sträckningen var tänkt att se ut i dess verkliga miljö redan innan den hade börjat byggas.

VISUELL APD

Visualiseringen visar inte endast projektets målbild utan även den löpande progressen och förändringarna som ska ske för att komma nå önskat resultat. ​

Med en tidslinje kan alla berörda parter enkelt se hur beroenden mellan ett projekts olika delar och faser samt koppade effekter.​

Genom visuell APD (arbetsplatsdisponerings)-planering får till exempel en fastighetsägare ett skräddarsytt verktyg för att kommunicera med hyresgäster under pågående ombyggnationer. Verktyget erbjuder smarta presentationsformer med möjlighet att bland annat navigera fritt i 3D och dra i en tidslinje för att se ombyggnationerna över tid. Det kan handla om alltifrån hur mycket buller det förväntas bli under ombyggnationerna till vilken alternativ väg hyresgästerna behöver ta för att komma in och ut ur byggnader. Modellen uppdaterades löpande med tidplaner och teknisk information.

 Projekt: APD – Arbetsplatsdisposition i 4D, Gällivare

Stora projekt i tätbebyggt område medför naturligt stora förändringar i stadsbilden och påverkar allmänheten. För att informera medborgare, företagare och investerare om hur framtiden kommer att se ut tog Tyréns i samråd med Gällivare kommun fram en TYREngine-modell som visar en arbetsplatsdisposition i 4D.​  

Modellen visar när befintliga byggnader flyttas eller rivs, när byggstart och invigning infaller eller när förändringar i infrastrukturen sker. Till exempel när befintliga parkeringar upphör och tillfälliga parkeringar tillkommer. Detta projekt är ett av flera TYREngine-kopplade projekt som på olika sätt visualiserar Gällivare kommun.

Projekt: Vasakronan

Vasakronan visualiserar ombyggnationer med spelteknik

Tyréns har sedan 2015 bland annat jobbat med BIM-strategi och samordning tillsammans med Vasakronan i stadsutvecklingen av Sergelgatan i Stockholm. Under 2020 tog Tyréns projektet ett steg längre genom en visuell planering av arbetsplatsdisposition i plattformen TYREngine.

Kontaktuppgifter:

Maria Ekdahl – TYREngine samordning
maria.ekdahl@tyrens.se

Felix Magnusson – TYREngine visualisering
felix.magnusson@tyrens.se