SBUF - Svenska byggbranschens utvecklingsfond | Byggföretagen

SBUF – Svenska byggbranschens utvecklingsfond

Uppdaterad:

Anneli Kouthoofd, vd SBUF, berättar hur Byggföretagens medlemsföretag kan söka bidrag till digitaliseringsprojekt från Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretags finansieringsfond. 

Starta digitaliseringsprojekt. Så gör du! Små- och medelstora byggföretag tjänar på att driva digitaliseringsprojekt genom att utveckla arbetssätt med andra i branschen. Det kan möjliggöra att projekt offereras, som annars inte skulle komma ifråga: Sök bidrag från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och läs om exempel på Svenska byggföretags digitaliseringsprojekt hos SBUF

Kartläggning över digitaliseringsinitiativ i svenska byggbranschen
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har tagit fram en kartläggning över digitaliseringsinitiativ i byggbranschen för att ge byggföretag underlag till digitaliseringsarbete. Här får du veta vad som är på gång (se webbinarium 1h10 min).

https://www.youtube.com/watch?v=cli2Zhg8tI0
Mycket händer inom digitalisering inom byggbranschen. Olle Samuelson, verksam inom SBUF och forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad, berättar kring de digitaliseringsinitiativ som i dag drivs inom både bygg- och installationsbranschen. I panelen deltar Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance och i Byggnadsfirman Erik Wallin, Christina Claeson-Jonsson, FoI-chef, NCC och styrelseordförande Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Hans Söderström, expert och branschsakkunnig, Installatörsföretagen.

Enklare och snabbare åtkomst till bygghandlingar (Se filmen)
BEAst, ett nätverk av byggbranschens ledande företag, har tagit fram hjälpen, gratis och fritt nedladdningsbart, till svenska byggföretag – med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Hänvisningar mellan bygghandlingar är hyperlänkade, vilket leder till tidsbesparing och ökad kvalitet på slutresultatet

Digitalt system för granskning av bygghandlingar
Att driva ett byggprojekt innebär omfattande hantering av bygghandlingar. Främst ritningar men även andra typer av handlingar – ett välkänt och tidskrävande arbete i byggbranschen. Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst), ett nätverk av byggbranschens ledande företag och organisationer, arbetar tillsammans för att standardisera och digitalisera arbetet. Standarderna och digitala systemen välkomnas inom byggbranschen – de bidrar till ökad kvalitet genom byggprocessen och leder till besparingar.

”Jag kan rekommendera att använda BEAst system för granskning av handlingar. Vi på Planio har använt oss av det genom hela Sergelprojektet åt Zengun, där Vasakronan är slutkund. Det har sparat mycket resurser och minskat felen på färdiga bygghandlingar.”, Daniel Sahlin, Planio AB