Smart Built Environment | Byggföretagen

Smart Built Environment

Uppdaterad:

Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland, som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig. 

Uppkopplad byggplats är ett av de största digitaliseringsprojekten under Smart Built Environments paraply, med snart 30 genomförda testprojekt av digital teknik ute på faktiska byggprojekt med testbäddsvärdar och deltagande från ett 50-tal organisationer från bygg, IKT, ConTech, m m.
Läs om fler Smart Built-projekt 

Sök medel! Se kommande utlysningar.