Fredag 24 september | Byggföretagen

Fredag 24 september

Uppdaterad:

9.00-9.45 Vad hindrar införande av digitala verktyg och processer?

Lektionspass

Det finns verktyg och standardiserade riktlinjer som gör vardagen enklare och som inte är svåra att införa.

Dalux har appar som hanterar många processer inom byggbranschen och som stöttar de nationella riktlinjer som PlanB tagit fram på uppdrag av BIMAlliance.

Medverkande
Håkan Johansson, Dalux
Rogier Jongeling, PlanB
Emile Hamon, Serneke

Anslut till mötet

10.00-10.45 Utan uppkoppling ingen digitalisering

Lektionspass

Förutsättningarna för en uppkopplad byggarbetsplats finns. Utan robust uppkoppling är det inte mycket som fungerar: t ex åtkomst till senaste versionen av planer ritningar, modeller och arbetsorders när man behöver dem. Vilka krav ställs på uppkopplingen och vilka olika alternativ för uppkoppling finns att tillgå för öppna arbetsplatser, stängda byggnader, källare och underjordstunnlar?

Under passet kommer vi bena ut detta och sätta förväntningarna utifrån olika uppkopplingsalternativ.

Medverkande
Hampus Rosenqvist, TPO
Peter Jerhamre, Cisco

Klicka här för att ansluta till mötet

11.00-11.45 Smart informationshantering med hållbarhetsfokus

Lektionspass

Denna lektion lär vi dig hur du kan arbeta med informationsinsamling och informationsförvaltning med ett hållbarhetsfokus.

Du får förståelse för informationsinsamling och informationsförvaltning i bygg- och fastighetsbranschen. Hur kan man arbeta med ”smarta byggnader” och digitala tvillingar? Data är det nya guldet, och fastighetsbolag blir informationsföretag där konsumenten är i fokus. Målet är att skapa värde från tillgänglig objekt- och modellinformation, före, under och efter besöket.

Medverkande
Linus Malm, Tyréns
Petter Alm, Tribia
Emil Björk, Veidekke

Klicka här för att ansluta till Teamsmötet

13.00-13.45 ServicePoint 3 av 3

Hur svårt kan det vara? Varför funkar det inte? Jag blir galen! Välkommen att logga in på ServicePoint passet. Här kan du ställa frågor till hjälpsamma experter. Ingen fråga är dum och tillsammans kan vi samla på oss kunskap i stort och smått kring vad det är som tekniskt ställer till vår digitala resa.

Medverkande
Experter Bluebeam
Microsoft
Atea
Wip
TPO
Skanska

Anslut till mötet

14.00-14.45 Agera Digitalt – Agera Hållbart

Inspiration/Avslutning

Hur går vi från att tänka digitalt och hållbart till att faktiskt agera? Vad behöver ändras och av vem?

Teknik? Mindset? Arbetssätt? Människor? Allting, allting på samma gång? Frågorna är många, svaren varierar beroende på vem du frågar.

Välkommen att ta del av hur ett härligt mixat gäng ser på dessa frågeställningar ur deras olika synvinklar.

Medverkande
Lars Stehn, LTU
Erik Sjödin, McKinsey
Nicolas Wearn, Winniio
Hampus Karlsson, Skanska
Elias Sköld, Skanska
Oscar Hallberg, Skanska

Anslut till mötet