Tisdag 21 september | Byggföretagen

Tisdag 21 september

Uppdaterad:

8.30-9.15 Nollslös

Lektions-/Inspirationspass

Vi kan alla hjälpas åt att minska slöseriet i samhällsbyggnadsbranschen men då måste vi hjälpas åt och det måste vara lätt att göra rätt. Det handlar exempelvis om slöseri av resurser, av miljön, av människors välmående och/eller liv. Vi, en kvartett med olika perspektiv och erfarenheter av lösningar som gör det lätt att minska olika typer av slöseri, visar på våra bästa exempel. Samtidigt hoppas vi kunna inspirera till nya initiativ med samma intention #Nollslös

 

Medverkande
Nina Borgström, Tyréns
Daniel Hellqvist, Bravida

Björn Wulff, Briab

Jimmy Forsberg, Skanska

 

Anslut till mötet

Nollslös på Linkedin

9.30-10.15 En synkad jobb- och materialplanering

Lektionspass

Konkreta tips och råd för att uppnå god kommunikation rörande jobb och materialplanering.

Medverkande
Amer Catic, Yolean
Daniel Nordh, Myloc
Dennis Sosnowski, Myloc
Anna Bergsten, Lindbäcks Bygg

Ansluta till Teamsmötet

10.30-11.15 Kan digitala transformationen göra branschen mer jämställd?

Inspirationspass

Obalansen inom byggbranschen består. Än i dag är bara 11 procent av de anställda i kvinnor. Det gör byggbranschen till en av de absolut mest könssegregerade på den svenska arbetsmarknaden. Vad spelar det för roll? Behöver vi en byggbransch mer i balans och är det något som den digitala transformationen kommer kunna råda bot på?

Medverkande

Karin Didriksson, Skanska
Anna Rundgren, Brinja
Rebecca Netteryd, Microshare
Ulrika Liiv, Obos
Nathalie Besér Consid, moderator

Anslut till mötet

11.30-12.15 Jag blir galen, hittar inte mina saker!

Lektionspass

Välkommen att lyssna in på ett pass där vi beskriver på ett enkelt sätt vad just du och ditt bolag kan göra för att få en bättre vardag och utnyttja det som den nya tekniken, i detta fall det som benämns IoT, medför oavsett om man är ett litet eller stort bolag.

Medverkande

Hampus Rosenqvist, TPO
Håkan Dackefjord, Wittra
Anders Larsson, Wittra

Anslut till mötet

13.00-13.45 Samarbeta och kommunicera på ett bra och säkert sätt

Lektionspass

Bli mer produktiv! Samarbeta och kommunicera på ett bra och säkert sätt.

Lektionen visar på och inspirerar kring hur man kan samarbeta och kommunicera internt och externt med hjälp av en modern samarbetsplattform. Se hur du och dina kollegor kan arbeta produktivare och effektivare. Vi visar även hur ni kan samarbeta och kommunicera med externa parter på ett enkelt sätt.

Medverkande
Adam Deltinger, Atea
Micael Larsson, Microsoft
Feroz Razwan, NCC

Anslut till mötet

14.00-14.45 En riskfri vardag – finns det?

Lektionspass

Du får en ökad kunskap om vilka möjligheter och förmågor som finns och kan användas för att skapa en säker och trygg arbetsplats, både avseende yttre såväl som inre risker och hot.

Vi kommer tillsammans att redogöra för värdet av ett kunskapsbaserat säkerhetsarbete, hur en säker arbetsplats & evakuering kan supporteras samt hur uppföljning och riskhantering kan visualiseras och göras lättbegripligt med hjälp av BIM/visualisering.

Medverkande
Anna Rundgren, Brinja
Patrik Johansson, BIM Virtual
Göran Nylén, Securitas Intelligent Services
Timo Rajasaari, Rajasaari Consulting

Klicka här för att ansluta till mötet

15.00-15.45 Framdrift med digitalt samarbete

Lektionspass

Deltagarna ges en inblick i hur de med enkla medel kan ta det digitala steget för att bland annat kunna kommunicera och samarbeta med andra.

Vi visar exempel på hur du kan kommunicera och samarbeta i handlingarna under framdriften i ditt projekt.

Medverkande
Micael Larsson, Microsoft
Christian Gren, Bluebeam
Ulrika Hillerbrant, Trafikverket

Anslut till mötet

16.00-16.45 ServicePoint 1 av 3

Hur svårt kan det vara? Varför funkar det inte? Jag blir galen!

Välkommen att logga in på ServicePoint passet. Här kan du ställa frågor till hjälpsamma experter. Ingen fråga är dum och tillsammans kan vi samla på oss kunskap i stort och smått kring vad det är som tekniskt ställer till vår digitala resa.

Medverkande experter från:
Bluebeam
Microsoft
Atea
Wip
TPO
Skanska

Anslut till mötet