Resultat och aktiviteter

Här publiceras rapporter och dokument från informationsträffar.

Uppdaterad:

Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? Workshop i samverkan med Göteborgs stad 12 november

Presentationer Färdplan 2045: Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? 12 november 2020


Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt

Webbinarium Färdplan 2045 "Nu blickar vi framåt"

Presentationer Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt. 2 november 2020


Vägledning för hållbar upphandling

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av landets klimatutsläpp. För att vi ska lyckas nå målet om klimatneutralitet 2045 samtidigt som vi undviker att påverka andra miljöaspekter negativt är det viktigt att det ställs tydliga krav som följs upp kontinuerligt.

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen definierad som oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål. Vi har därför tagit fram en vägledning för hållbar upphandling med tillhörande rekommendationer för klimatkrav. Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. WSP har ansvarat för framtagandet av vägledningen.