Resultat och aktiviteter

Här publiceras rapporter och dokument från informationsträffar.

Uppdaterad:

Hållbar renovering i samverkan

Byggföretagen har tillsammans med Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Lågan (CIT Chalmers) och IVL arrangerat ett webbinarium om hur vi kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra, hållbara renoveringar för att bidra till våra energi- och klimatmål.

Tre projekt med hållbar renovering som mål presenterades. Vi redovisade också hur man kan göra en LCA-beräkning vid renovering och hur viktigt det är att branschens aktörer samverkar för att uppnå ett gott resultat. Finansdepartementet och Energimyndigheten gav oss också en inblick i kommande energieffektiviseringsstöd samt möjligheter med Renoveringsvågen. Läs gärna mer i nedanstående presentationer.

Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är ett av målen att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Vi har därför tagit fram en vägledning för kartläggning med tillhörande beräkningsverktyg som stöd och hjälp för det arbetet. Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till omställningen. Under projektets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. Sharing Capabilities har ansvarat för framtagandet av vägledningen.

Inspelning av webbinarium Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp 2021-04-14


Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? Workshop i samverkan med Göteborgs stad 12 november

Presentationer Färdplan 2045: Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? 12 november 2020


Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt

Webbinarium Färdplan 2045 "Nu blickar vi framåt"

Presentationer Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt. 2 november 2020


Vägledning för hållbar upphandling

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av landets klimatutsläpp. För att vi ska lyckas nå målet om klimatneutralitet 2045 samtidigt som vi undviker att påverka andra miljöaspekter negativt är det viktigt att det ställs tydliga krav som följs upp kontinuerligt.

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen definierad som oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål. Vi har därför tagit fram en vägledning för hållbar upphandling med tillhörande rekommendationer för klimatkrav. Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. WSP har ansvarat för framtagandet av vägledningen.