LÖSEN – Byggföretagen

LÖSEN

Företag med kollektivavtal ska rapportera in lönegranskningsunderlag till det gemensamma avstämningsverktyget Lösen (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Byggföretagen och Byggnads har gjort denna överenskommelse i parternas kollektivavtal. Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Support: LÖSEN-rapportering

Vid behov av teknisk hjälp/handhavande för att lämna Lösenrapport:
Telefon: 010-585 67 03
Mail: losensupport@byggforetagen.se

För övriga mer detaljerade frågor kring LÖSEN. Kontakta:
Rådgivning inom Arbetsrätt/kollektivavtal

Avstämningsverktyget (LÖSEN 2.0)

I Byggavtalet 2010 kom parterna överens om att komplettera LÖSEN med LÖSEN 2.0, dvs även inrapportering av prestationslön i LÖSEN-filen.

Verktyget används av parterna gemensamt i samband med avstämningarna man gör under ett byggprojekt som inbegriper prestationslöneutbetalningar.

Via Avstämningsverktyget kompletteras då LÖSEN även med prestationslönedelen (då kallat LÖSEN 2.0) och används då inom granskning och för statistik

Konto/åtkomst till Avstämningsverktyget
Medlemsföretag mailar till losen@byggforetagen.se och begär detta

Support Avstämningsverktyget (för de som redan använder)
010-585 67 03
losensupport@byggforetagen.se
Supporten är öppen vardagar mellan 08:15 – 17:00.