Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 2019 gäller nya regler för den som lämnar arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare måste redovisas månadsvis. Här hittar du frågor och svar kring arbetsgivardeklaration på individnivå.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå?

Alla arbetsgivare måste månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Utbetalda löner och avdragen skatt kopplas redan från början till respektive anställd. Detta innebär att Skatteverket lättare kan kontrollera att arbetsgivaren betalat in de skatter och avgifter som belöper på utbetalda löner.  

Kontakt

Sofie Wilhelmsson

Skatteexpert

Tel: +46 8 698 58 63

sofie.wilhelmsson@byggforetagen.se