Bygglönestatistik

Byggföretagen erbjuder alla medlemsföretag att använda verktyget Bygglönestatistik via webben. Syftet är att förse Byggföretagen och medlemsföretagen med lönestatistik som underlag för samverkan i och det löpande arbetet med löne- och avtalsfrågor.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom Bygglönestatistik

Kontakt

Niklas Arvidsson

Löne- och avtalsansvarig

Tel: +46 42 24 83 31

niklas.arvidsson@byggforetagen.se