Fuktsäkert byggande

Fuktsäkerhet handlar om att styra byggnaders utformning och konstruktion så att fukt inte orsakar skador som kan påverka människors hygien eller hälsa eftersom det är ett krav enligt plan- och bygglagen. Här finns samlat en rad olika typer verktyg för att undvika fuktskador under byggprocessen.

Kontakt

Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se